Socijalno inkluzivne knjižnične usluge zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. Koprivnica: Knjižnica i čitaonica Fran Galović, 2018. 170 str. ISBN 978-953-56415-3-7

Main Article Content

Ljiljana Sabljak

Article Details

Rubrika
Prikazi