Nabavna politika i izgradnja knjižničnih zbirki u visokoškolskim knjižnicama sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Main Article Content

Gordana Gašo
Jasminka Mihaljević
Ljiljana Siber

Sažetak

Cilj. Rad prikazuje stanje i promjene u nabavnoj politici kao važnoj fazi u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljem longitudinalnog istraživanja provedenog tijekom ožujka 2015. i ožujka 2019. godine.


Istraživanje ima za cilj utvrditi na koji se način provodi nabava prema vrsti građe i obliku nabave, ima li značajnijih promjena u izgradnji knjižničnih zbirki u promatranom razdoblju te postoje li pisani dokumenti fakulteta i knjižnice kojima je uređena izgradnja knjižničnih zbirki, na koji se način provodi kontinuirana i sustavna nabavna politika i koliko matična ustanova unutar koje djeluju knjižnice na Sveučilištu u Osijeku utječe na donošenje odluka u upravljanju zbirkama i koji je najbolji način njihovog rješavanja.


Metodologija. Istraživanje je provedeno uz pomoć kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Kvantitativni podatci dobiveni su online anketnim upitnikom koji je sudionicima istraživanja bio dostupan putem poveznice proslijeđene elektroničkom poštom. Sudionici istraživanja su voditelji visokoškolskih knjižnica pri fakultetima, akademijama i odjelima, sastavnicama  Sveučilišta u Osijeku. U istraživanju 2015. godine sudjelovalo je 13, a u istraživanju 2019. godine 15 ispitanika. Kvalitativni podatci dobiveni su polustrukturiranim intervjuom provedenim tijekom listopada 2020. godine. U intervjuu je sudjelovalo 5 voditelja visokoškolskih knjižnica i 1 djelatnik Službe nabave Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.


Rezultati. Rezultati upitnika upotrijebljeni su za raspravu na zajedničkom sastanku voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Osijeku o koristima istraživanja u pogledu mogućnosti za postavljanje matrice ili okvira za pisanu politiku nabave kao faze u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama. Na temelju analize provedenog istraživanja konkretizirani su zaključci koji upućuju na mogućnosti izgradnje kvalitetnijih knjižničnih zbirki na lokalnoj i na nacionalnoj razini kroz zajedničku suradnju.


Originalnost/vrijednost. Doprinos rada je u mogućnosti postavljanja kriterija koji mogu poslužiti kao temelj za organizaciju i nabavu knjižničnih zbirki u svim visokoškolskim knjižnicama, uz uvažavanje različitosti između pojedinih fakulteta kao i mogućih rješenja politike koordinirane nabave matičnog Sveučilišta.

Ključne riječi

izgradnja knjižničnih zbirki, nabavna politika, smjernice za izgradnju knjižničnih zbirki, upravljanje knjižničnim zbirkama, visokoškolske knjižnice

Article Details

Citiranje
Gašo, G.; J. Mihaljević; L. Siber. Nabavna politika i izgradnja knjižničnih zbirki u visokoškolskim knjižnicama sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 131-159. doi:10.30754/vbh.63.1-2.783
Rubrika
Članci