Povijest knjižnica u Zaprešiću i okolici

Main Article Content

Marija Bartolić
Janja Severović
Vlasta Šolc

Sažetak

Cilj. Cilj rada je, na temelju literature, dokumenata te informacija kojima raspolažu ravnatelji i voditelji pojedinih knjižnica, otkriti, prikupiti i analizirati podatke te izraditi što vjerodostojniji, sustavan pregled razvoja knjižnica na području Zaprešića i okolice od osnutka prve knjižnice  do kraja 2018. godine.


Pristup/metodologija. Istraživanju se pristupilo iščitavanjem literature i dostupnih dokumenata. Budući da se utvrdilo da su informacije u tim izvorima nedostatne, knjižnicama Zaprešića i okolice poslan je upitnik s pitanjima o razvoju i  aktualnom stanju, na koji su sve odgovorile. Istraživanjem su obuhvaćene sve knjižnice koje djeluju ili su djelovale na području Zaprešića i okolice (narodne, školske i visokoškolska).


Rezultati. Na temelju literature i odgovora ravnatelja ili voditelja knjižnica prikazan je razvoj knjižnica Zaprešića i okolice prema vrstama knjižnica te unutar pojedinih vrsta kronološki. Nastojalo se ponuditi potpunu sliku o radu svake knjižnice, od podataka o osnutku i najvažnijih informacija iz prošlosti, zaključno s aktualnim stanjem i djelovanjem. Ustanovljeno je da knjižnice međusobno vrlo dobro i često surađuju. Pokazano je da su na području Zaprešića i okolice knjižnice bile i ostale važan čimbenik života naselja te da idu ukorak s promjenama i razvojem u knjižničarskoj struci i društvu općenito.


Originalnost/vrijednost. Rad nudi prvi sustavan pregled razvoja knjižnica Zaprešića i okolice. Tijekom istraživanja je pronađeno te u radu prikazano više nepoznatih ili manje poznatih informacija o knjižnicama koje bi mogle biti vrijedne budućim istraživačima.

Ključne riječi

knjižnice, narodne knjižnice, povijest knjižnica, školske knjižnice, Zaprešić

Article Details

Citiranje
Bartolić, M.; J. Severović; V. Šolc. Povijest knjižnica u Zaprešiću i okolici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 283-308. doi:10.30754/vbh.63.1-2.799
Rubrika
Članci