Narodne knjižnice u doba kriznih situacija: knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar

Main Article Content

Slaven Pejić

Sažetak

Cilj. Rad prikazuje knjižnične programe i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u doba epidemije COVID-19 u vremenu od 16. ožujka do 24. travnja 2020. godine kada je knjižnica bila fizički zatvorena za korisnike. Razmatra se problematika prilagodbe knjižnice na izvanredne situacije u kontekstu osmišljavanja i provođenju usluga na daljinu te komunikacija knjižnice sa svojim korisnicima na daljinu uporabom komunikacijskih medija i kanala zasnovanih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.


Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane za knjižnično poslovanje u kriznim situacijama te knjižničnim uslugama na daljinu. Bitna tema koju literatura pokriva odnosi se na medijsku komunikaciju knjižnica u kriznim situacijama. Ovaj rad sinteza je tog istraživanja, odnosno kritičkog promišljanja zadane teme uz primjere dobre prakse.


Rezultati. Uvidom u relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu te kroz primjere dobre prakse provedenih usluga na daljinu uočeno je da narodne knjižice mogu više-manje uspješno provoditi različite usluge koje ne zahtijevaju fizičko prisustvo korisnika u knjižničnom prostoru. Isto tako, te se usluge mogu još dodatno promovirati i razvijati u suradnji s lokalnom zajednicom te medijima, uz pomoć komunikacijskih kanala baziranih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.


Vrijednost. Rad naglašava važnost prilagodbe knjižničnog poslovanja izvanrednim situacijama, u ovom slučaju epidemije COVID-19 , kako u teoriji, tako i u praksi. Isto tako, rad ističe primjere dobre prakse koji bi trebali poslužiti kao ogled drugim knjižničarima kao smjernice za osmišljavanja i provođenje usluga na daljinu.

Ključne riječi

informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT), knjižnična komunikacija putem medija, knjižnične usluge na daljinu, knjižnično poslovanje u kriznim situacijama, narodna knjižnica

Article Details

Citiranje
Pejić, S. Narodne knjižnice u doba kriznih situacija: knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 503-522. doi:10.30754/vbh.63.1-2.802
Rubrika
Članci

Reference

BIG 6. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: http://www.big6.org.

Bjelovarski list : tjednik općine Bjelovar. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: http://library.foi.hr/lib/knjiga.php?B=1&sqlx=N00093&H=31.

Čaldarović, Ognjen. Urbano društvo na početku 21. stoljeća: osnovni sociološki problemi i dileme. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 2011.

Digitalizirana građa Grada Bjelovara. [citirano 2020-05-12] Dostupno na: http://library.foi.hr/zbirke/bjelovar/index.php?fbclid=IwAR1bzU18fCIF_hNt4RJf9OCxxwxPPz YIg3BocT46iUMUtZDToTxi_HKE3UY.

Eisenberg, M; Berkowitz, R. Information Problem-Solving: The Big SixSkillsApproach. [citirano 2020- 05- 12]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/234713449_Information_Problem- Solving_The_Big_Six_Skills_Approach/citation/download.

Gatalica, T. Pet godina U knjižnici do diplome. // Svezak: časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, 16(2014), str. 29-30.

IFLA Key Resources for Librariesinresponding to theCoronavirusPandemic. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#remote.

Knjigom do zdravlja. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://nkpp.wordpress.com/.

Knjižnične usluge na daljinu - RemoteLibraryServices. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://padlet.com/hkdrustvo/knjiznicne_usluge_na_daljinu.

Mazzocchi, J. Blogsand Social Networks in Libraries: Complementary or Antagonistic Tools. // Library Philosophy and Practice (e-journal), 2014., str. 1-13. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3093&context=libphilprac.

Pitajte knjižničare – Portal narodnih knjižnica. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: http://www.knjiznica.hr/pitajte-knjiznicare/projekt/.

Public Libraries in Europe and COVID-19: Findings from NAPLE Members. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fce29ea1-1b83-479b-b674- a592b255f7e4/naple-narrative-report---european-library-services-during-covid19.pdf.

Sabolović-Krajina, Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice. // Slobodan pristup informacijama : 17. okrugli stol : zbornik radova. / ur. Davorka Pšenica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. str. 10-26.

Schaffner, J.; Snyder, F.; Supple, S. Scan and Deliver: Managing User-initiated Digitization in Special Collections and Archives. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2011/2011-05.pdf.

Stričević, I. Knjižnice za djecu u suvremenoj Europi: interkulturalni pristup u multikulturalnom okruženju. // Knjižnica 53, 1-2(2009), str. 197-208.

Sviben, Z. Ne guglajte – pitajte knjižničare: online referentne usluge narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. // Journal - Zbornik radova - Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM), 2(2008), str. 27-31.

[Šest] 6 veličanstevnih koraka do informacija i znanja. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: http://djecji.knjiznica-bjelovar.hr/index.php/druga-razina-osnovno/.

Šetnja Bjelovarom – virtualna izložba. [citirano 2020-05-12] Dostupno na: https://vub.hr/razglednice/?fbclid=IwAR1imDjSRFaDzK0LbgAPCxxJa41D5kcHZ2bw54k67V yU4kQKrzN3oMLZPqo.

Tella, A; Akinbo, E.O. TheImpactofSocial Media to LibraryServicesin Digital Environment. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/293118711_The_Impact_of_Social_Media_to_Librar y_Services_in_Digital_Environment.

U knjižnici do diplome. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: http://library.foi.hr/informator/index.php?id=31.

UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice iz 1994. godine. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. [citirano 2020-05-12]. Dostupno na: https://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html.