Interpretacija pisane baštine – potrebna znanja informacijskih stručnjaka

Main Article Content

Ines Horvat
Damir Hasenay

Sažetak

Cilj. Pisana je baština jedna od najzastupljenijih pojavnosti kulturne baštine u arhivima, knjižnicama i muzejima te se u njenim vrijednostima, posebice informacijskoj, krije potencijal za organizaciju aktivnosti kojima se podiže razina osviještenosti javnosti i razumijevanja pisane baštine. Organizacija takvih aktivnosti treba proizlaziti iz nepristrane analize pisane baštine čiji je rezultat objektivan opis sadržaja i vrijednosti pisane baštine na kojemu se trebaju temeljiti aktivnosti interpretacije pisane baštine namijenjene široj javnosti ili pak ciljanoj korisničkoj skupini. Cilj rada je prepoznati područja znanja koja informacijski stručnjaci trebaju posjedovati kako bi bili u mogućnosti interpretirati pisanu baštinu.


Metodologija. Pretpostavka je da informacijski stručnjaci koji su u dodiru s pisanom baštinom, trebaju posjedovati znanja s područja izgradnje i organizacije zbirki, upravljanja zaštitom kulturne baštine, organizacijom usluga za korisnike, istraživačkog rada i komunikacije kako bi bili osposobljeni za stvaranje objektivnog korpusa znanja o pisanoj baštini. Pregledom literature i razmatranjem navedenih područja, stručnog osoblja arhiva, knjižnica i muzeja te ICOMOS-ovih načela interpretacije i prezentacije baštine izdvojena su i analizirana zajednička područja znanja primjenjiva i na interpretaciju pisane baštine.


Rezultati. Informacijski stručnjaci posjeduju preduvjete za provođenje aktivnosti interpretacije pisane baštine, no te je preduvjete potrebno nadograditi kako bi aktivnosti bile smislene i učinkovite. Temeljna je znanja potrebno proširiti poznavanjem pojma interpretacije pisane baštine i svime što obuhvaća počevši od pojma pisane baštine sve do istraživačkog rada i komunikacije.


Praktična primjena. Donesena razmatranja i zaključci važni su za prepoznavanje područja znanja i vještina potrebnih za učinkovitu interpretaciju pisane baštine te predstavljaju temelj za daljnja istraživanja i promišljanja o kompetencijama potrebnim za interpretaciju pisane baštine.


Originalnost. Rad razmatra koncept interpretacije pisane baštine, poglavito one o kojoj skrbe knjižnice, arhivi i muzeji, te na temelju već poznatih načela interpretacije kulturne baštine, donosi prijedlog temeljnih znanja potrebnih za učinkovitu interpretaciju pisane baštine pohranjene u baštinskim ustanovama.

Ključne riječi

interpretacija baštine, interpretacija pisane baštine, pisana baština

Article Details

Citiranje
Horvat, I.; D. Hasenay. Interpretacija pisane baštine – potrebna znanja informacijskih stručnjaka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 389-409. doi:10.30754/vbh.63.1-2.804
Rubrika
Članci

Reference

Competences for the professional field of heritage interpretation – mapping competences according to EQF levels / uredio Patrick Lehnes u suradnji s Inherit partnerima. [citirano: 2019-11-10] Dostupno na: http://www.interpretingheritage.eu/sites/default/files/del2.1-key-competence-development-for-heritage-interpretation-staff.pdf

Core archival knowledge. Society of American Archivists. [citirano: 2019-11-09] Dostupno na:URL: https://www2.archivists.org/category/book-page-types/gpas-component/core-archival-knowledge

Curator core competencies. American Alliance of Museums Curators Committee: Standing Committee on Ethics, 2018. [citirano: 2019-09-16] Dostupno na: https://www.aam-us.org/wp-content/uploads/2018/05/CURATOR-CORE-COMPETENCIES.pdf

Faletar Tanacković, S.; T. Aparac-Jelušić. Ishodišta za proučavanje međuodnosa baštinskih ustanova u 20. stoljeću: počeci teorijskih promišljanja. // Libellarium 3, 2(2010), str. 183-206. [citirano: 2019-10-20] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/77793

Hasenay, D.; M. Krtalić; Z. Šimunić. Obrazovanje studenata informatologije o čuvanju i zaštiti kulturne baštine – temeljna znanja i njihov prijenos u praksu. // Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 25, 1(2011), str. 61-75. [citirano: 2019-12-02] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/106661

Krtalić, M.; D. Hasenay; T. Aparac-Jelušić. Upravljanje zaštitom pisane baštine u knjižnicama: teorijske pretpostavke. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1/2(2011), str. 1-36. [citirano: 2019-11-20] Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/80113

Machala, D. Knjižničarske kompetencije: pogled na razvoj profesije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015.

Memory of the world: general guidelines to safeguard documentary heritage: revised edition 2002 / priredio Ray Edmondson. Pariz: UNESCO, 2002.

Outreach and advocacy. Socitey of american archivists. [citirano: 2019-11-09] Dostupno na: https://www2.archivists.org/gpas/curriculum/outreach-advocacy

Professional development in heritage interpretation: manual, 2016. [citirano: 2019-09-16] Dostupno na: www.interpretingheritage.eu

Records and cultural memory. Society of american archivists. [citirano: 2019-11-09] Dostupno na: https://www2.archivists.org/gpas/curriculum/records-cultural-memory

The ICOMOS charter for the interpretation and presentation of cultural heritage sites, 2008. [citirano: 2019-09-25] Dostupno na: http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf

The library and information sector: core knowledge, skills and atributes. Australian library and information sector, prosinac 2014. [citirano: 2019-10-29] Dostupno na: https://www.alia.org.au/about-alia/policies-standards-and-guidelines/library-and-information-sector-core-knowledge-skills-and-attributes

Tilden, F. Interpreting our heritage. Chapel Hill: the University of North Carolina Press.