Kako su se snašli klubovi čitatelja suočeni s pandemijom bolesti COVID-19?

Main Article Content

Žozefina Žentil Barić
Nada Radman

Sažetak

Cilj. Cilj istraživanja bio je utvrditi u kojoj je mjeri i kako pandemija bolesti COVID-19 utjecala na klubove čitatelja.


Metodologija. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom na daljinu od 10. studenog do 7. prosinca 2020. godine. Istovremeno je provedeno među narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Usmjereno je na klubove čitatelja koji su djelovali tijekom 2019. i 2020. godine, razdoblju koje je uključivalo vrijeme neposredno prije i tijekom pandemije.


Rezultati. U Hrvatskoj su od 62 aktivna kluba čitatelja prije pandemije, njih 33  (53 %) nastavilo s radom tijekom pandemije, a u Sloveniji je od početnih 47 klubova s radom nastavilo njih 19 (40 %). Dio klubova brzo se prilagodio novim okolnostima i nastavio s radom u virtualnom prostoru ili kombinirajući komunikaciju i susrete na daljinu sa susretima uživo kad je to bilo moguće. Kod primjene alata informacijsko-komunikacijske tehnologije u objema su se zemljama dogodili identični procesi koji pokazuju


da su se klubovi čitatelja pri suočavanju s pandemijom više usredotočili na održavanje kontakta s postojećim članovima nego na promociju klubova i privlačenje novih članova. Kod dijela klubova pandemija je prouzročila potpuni prekid rada: u Hrvatskoj 47 %, u Sloveniji 38 % anketiranih klubova.


Društveni značaj. U širem smislu rad doprinosi ukupnoj slici o prilagodbi kulturnog sektora na pandemijske uvjete i o novim zahtjevima koji su preda nj postavljeni za ostvarenje komunikacije s publikom. U radu je utvrđen utjecaj pandemije na ubrzanje procesa primjene novih tehnologija za internetsku komunikaciju.


Originalnost/vrijednost. Rad nudi usporednu analizu utjecaja pandemije na kontinuitet rada čitateljskih klubova u Hrvatskoj i Sloveniji te načina njihove prilagodbe novim okolnostima. Temelji se na dosad neobjavljenim rezultatima istraživanja o radu čitateljskih klubova tijekom pandemije s posebnim naglaskom na upotrebu alata informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) kao mogućih pomagala za prevladavanje ograničenja koja su u sklopu protuepidemijskih mjera propisana za susrete uživo.

Ključne riječi

Covid-19, digitalni alati, istraživanje, klub čitatelja, narodne knjižnice, COVID-19

Article Details

Citiranje
Žentil Barić, .; N. Radman. Kako su se snašli klubovi čitatelja suočeni s pandemijom bolesti COVID-19?. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 33-57. doi:10.30754/vbh.64.2.812
Rubrika
Članci

Reference

Bašić, Ivana. O čitateljskim grupama: metodički priručnik s primjerima dobre prakse. Zagreb: Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju, 2014.

Begić, Dražen; Anita Lauri Korajlija; Nataša Jokić-Begić. Psihičko zdravlje liječnika u Hrvatskoj za vrijeme pandemije COVID-19. // Liječnički vjesnik 142, 7-8(2020), 189-198. [citirano: 2020-12-20]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/243213.

Bokan, Antonela; Drahomira Cupar. Promocija i promicanje čitanja u narodnim knjižnicama Republike Hrvatske. // Libellarium 10, 1(2017), 51 - 76. DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v1i1.290.

Bubić, Andreja. Kako se nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom koronavirusne bolesti (COVID-19)?. Zagreb: Naklada Slap, 2020. [citirano 2021-01-15] Dostupno na: http://www.nakladaslap.com/public/docs/knjige/ostanidoma-covid-19.pdf.

Chawla, Ajay. Coronavirus (COVID-19) – ‘Zoom’ Application Boon or Bane. // Social Science Research Network, 2020. [citirano: 2021-01-25]. Dostupno na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3606716.

Duić, Mirko.; Mihaela Anđić. Čitateljski klubovi u narodnim knjižnicama velikih hrvatskih gradova. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 2(2019) , 89-111. DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.764.

Gruzd, Anatoliy; DeNel Rehberg Sedo. #1b1t: Investigating Reading Practices at the Turn of the Twenty-first Century. // Mémoires du livre. Studies in Book Culture 3, 2(2012). DOI: https://doi.org/10.7202/1009347ar.

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. [citirano 2021-01-20]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70912.

IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice / uredile Christie Koontz i Barbara Gubbin. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.

Kavčič, Polonca. Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas berejo. // Knjižnica: Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti 61, 4(2017), 9-21. [citirano: 2020-12-23] Dostupno na: https://ojs-gr.zrc-sazu.si/knjiznica/article/view/6726.

Kelava, Ivana; Mirta Šimić. Čitateljski klubovi knjižnice Ivane Brlić Mažuranić u stvarnom i virtualnom svijetu. // Hrčak: Glasilo hrvatskog čitateljskog društva, 48-49(2014), str. 6. [citirano: 2020-12-21]. Dostupno na: https://issuu.com/hrcak_hcd/docs/48_49_12_2014.

Kolarić, Alica; Sonja Šimić; Vjeruška Štivić; Žozefina Žentil Barić. Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi – usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0 . // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013), 91-100. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/164/159.

Koronavirus i mentalno zdravlje: psihološki aspekti, savjeti i preporuke / uredila Andreja Bogdan i suradnici. Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2020. [citirano 2020-12-20]. Dostupno na: http://psiholoska-komora.hr/static/documents/HPK-Koronavirus_i_mentalno_zdravlje.pdf .

Lima, Christina. Reader’s interactions in an online reading group. // Language and Literacy 19, 4(2017), 129–142. DOI: https://doi.org/10.20360/G21D4F.

Medved, Ksenija. Bralni klubi na portalu Dobreknjige.si // Bukla: Brezplačna revija o dobrih knjigah 16, 157(2020), str. 50. [citirano 2020-12-23]. Dostupno na: http://www.bukla.si. https://issuu.com/revijabukla/docs/bukla-157.

Milić Babić, Marina. Socijalna podrška i roditeljstvo. // Socijalne teme: časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti, Vol. 1, 6(2019), 13-26. [citirano: 2021-01-21]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/233278.

Montalto, Valentina.; Per Luigi Sacco; Valentina Alberti; Francesco Panela; Michaela Saisana. European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. // Jobs at risk and the policy response. European Commission, JRC Science for Policy Report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. [citirano: 2021-03-20]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-cultural-and-creative-cities-covid-19-times.

Perković, Iva. Stručni skup: Čitateljski klubovi i grupe u Hrvatskoj. // Moderna vremena info: e-zine & portal za knjigu i kulturu čitanja, 2014. [citirano 2020-12-20]. Dostupno na: https://mvinfo.hr/clanak/strucni-skup-itateljski-klubovi-i-grupe-u-hrvatskoj.

Rebergh Sedo, DeNel. Readers in reading groups : an online survey of face-to-face and virtual book clubs. // Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 9, 1(2003)., 66-90. [citirano: 2021-01-10]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/249828932_Readers_in_Reading_GroupsAn_Online_Survey_of_Face-to-Face_and_Virtual_Book_Clubs.

Smjernice za knjižnične usluge za mladež : prerađeno izd. Smjernica koje je 1996. objavio Stalni odbor Sekcije knjižnica za djecu i mladež / priređivači Pat Muller i Ivan Chew. Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež : uvod za knjižničare / priredio Ivan Chew. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.

Wiederhold, Brenda K. Connecting Through Technology During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Avoiding “Zoom Fatigue”. // Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 23, 7(2020), str. 437-438. [citirano: 2021-01-25]. Dostupno na: https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/cyber.2020.29188.bkw.