Mogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja zadarske glagoljske baštine

Main Article Content

Marijana Tomić
Laura Grzunov
Žana Eškinja

Sažetak

Cilj i svrha. Projekt digitalizacije i istraživanja vodenih znakova glagoljskih rukopisa zadarske provenijencije provodi se na Sveučilištu u Zadru u sklopu projekta Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom. U radu se opisuju pripremna i prva faza projekta čiji je cilj bio istražiti mogućnosti filingranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja pisane baštine. Kako bi se stvorili preduvjeti za filigranološka istraživanja, u sklopu pripremne faze projekta izrađen je protokol digitalizacije vodenih znakova, izrađena je baza podataka vodenih znakova VoZnaZD, a vodeni znakovi su digitalizirani i opisani. Svrha istraživanja je uvidjeti mogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja te ulogu strukturiranih baza podataka o vodenim znakovima kao pretpostavke filigranoloških istraživanja.


Pristup.  Na temelju pregleda literature iz područja filigranologije postavljen je teorijski okvir, a na temelju sadržajne analize relevantnih međunarodnih baza vodenih znakova izrađen je aplikacijski profil potreban za izradu baze podataka vodenih znakova te protokol digitalizacije. Mogućnosti filigranoloških istraživanja prikazane su kroz studiju slučaja.


Rezultati.  Rad je donio pregled stanja istraživanja u području filigranologije u Hrvatskoj te utvrdio potrebu za  uporabom skupne online dostupne baze vodenih znakova kao pretpostavke daljnjih sustavnih filigranoloških aktivnosti. Prikazana je baza podataka vodenih znakova VoZnaZD, njezine značajke, mogućnosti i aplikacijski profil za opis vodenih znakova. Studijom slučaja dokazane su mogućnosti filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja pisane baštine.


Ograničenja. Analizu mogućnosti filigranoloških istraživanja potrebno je učiniti na širem korpusu, za što je potrebna suradnja šire zajednice. Takvo je istraživanje u planu u idućim etapama projekta.


Originalnost/vrijednost. Filigranologija je u Hrvatskoj podzastupljena znanstvena disciplina, a baze vodenih znakova su uobičajeno lokalne i u zatvorenom pristupu čime se onemogućuju značajnija istraživanja vodenih znakova u Hrvatskoj. Ovim radom potvrđene su mogućnosti filigranoloških istraživanja i važnost baze vodenih znakova te su učinjeni temelji za izradu nacionalnog skupnog kataloga vodenih znakova u otvorenom pristupu.

Ključne riječi

baza podataka, vodenih znakova, digitalizacija vodenih znakova, filigranologija, glagoljski rukopisi, vodeni znak

Article Details

Citiranje
Tomić, M.; L. Grzunov; . Eškinja. Mogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja zadarske glagoljske baštine. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 1-29. doi:10.30754/vbh.63.1-2.820
Rubrika
Članci

Reference

1. ArhivPRO d.o.o. Dostuno na: http://www.arhivpro.hr/
2. Balta, I. Pregled pomoćnih povijesnih znanosti. Osijek : Matica hrvatska : Grafika, 2000.
3. Bernstein: The Memory of Paper. Dostupno na: https://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/appl_start.disp
4. Bidwell, J. The study of paper as evidence, artefact, and commodity. [citirano 2019-28-01]. Dostupno na: https://ilab.org/articles/study-paper-evidence-artefact-and-commodity
5. BO – Briquet Online. Dostupno na: http://briquet-online.at/
6. Bull’s Head and Mermaid: The History of Paper and Watermarks from the Middle Ages to the Modern Period / edited by Peter Ruckert, Sandra Hodeček, Emanuel Wenger. Stutgart, Vienna, 2009. Dostupno na: https://bernstein.oeaw.ac.at/twiki/pub/Main/ProjectExhibitions/bernstein_2009_book_en.pdf
7. Fischer von Waldheim, G. Beschreibung einiger typographischer Seltenheiten nebst Beitreigen zur Erfindusngsgeschichte der Bushdruckerkunst. Nuremberg: Lechner, 1804.
8. Frauenknecht, E.; Kämmerer, C.; Rückert, P.; Stieglecker, M. Watermark – Terms: vocabulary for Watermark Description. Dostupno na: https://www.memoryofpaper.eu/products/watermark_terms_v11.1_en.pdf
9. Indigo: Hybrid repository platform based on semantic technologies. Dostupno na: http://www.eindigo.net/
10. Internatioanl Association of Paper Historians. Dostupno na: http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/
11. International Association of Paper Historians. Dostupno na: http://www.paperhistory.org/
12. International Association of Paper Historians. Printed Watermark Repertories. Dostupno na: http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/
13. Kero, P. Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije. 2. izd. Zadar: Stalna izložba crkvene umjetnosti, Sveučilište u Zadru, 2015. (1. izd. 2008.).
14. Lewincamp, S. Watermarks within the Middle Eastern Manuscript Collection of the Baillieu Library. // The Australian Library Journal 61, 2 (2012), 95-104. DOI: https://doi.org/10.1080/00049670.2012.10722324
15. Mošin, V. A.; Traljić, S. M. Vodeni znakovi XIII. i XVI. vijeka. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1957.
16. Mošin, V. Filigranologija kao pomoćna historijska nauka // Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol.1, No.- (1954).
17. Nazor, A. In Memoriam // Slovo, sv. 38(1988). [ citirano: 2020-04-10 ]. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/14785
18. Piccard online. Dosutpno na: https://www.piccard-online.de/start.php
19. Printed Watermark Repertoires. International Association of Paper Historians. Dostupno na: http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/
20. Portal Pisana baština. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/
21. Portal Pisana baština. Katalog rukopisa. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/?kr=l&view=grid&page=1
22. Portal Pisana baština. Katalog vodenih znakova. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/?kvz=l&view=grid&page=1
23. Renhart, E.; Tomić, M. Principles of Work and Guidelines. Version 3.0. [citirano: 2020-07-12]. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/?pr=i&id=12682
24. Tomić, M.; Willer, M. Glagoljski rukopisi kao privez i umjetna zbirka: primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. // Arhivi, knjižnice, muzeji: : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 23 (2020). (u tisku)
25. Tomić, M. Katalogizacija starih rukopisa uporabom Pravilnika za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima na primjeru zbirke glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 21(2018), str. 189-231.