Uloga opisa vodenih znakova pri obradi stare i rijetke građe

Main Article Content

Marijana Tomić
Laura Grzunov

Sažetak

Cilj i svrha. Rezultati istraživanja vodenih znakova mogu značajno pridonijeti opisu stare i rijetke građe, npr. datirati nedatirane rukopise, pomoći pri određivanju bibliografskog formata, identificirati razdoblje i mjesto (pre)uveza i sl., ali i omogućiti bolje razumijevanje konteksta proizvodnje i dijela životnog ciklusa stare i rijetke građe. Cilj je ovoga rada prikazati ulogu filigranologije u opisu stare i rijetke građe u svrhu prijedloga bilježenja podataka o vodenim znakovima pri opisu stare i rijetke građe u hrvatskim katalozima.


Pristup /Metodologija. U radu je prikazan pregled literature iz područja uloge filigranologije u bibliografiji i opisu stare i rijetke građe te provedena sadržajna analiza kataloga stare i rijetke građe koji u opisima bilježe podatak o vodenom znaku kako bi se s jedne strane pružio uvid u primjere dobre prakse, a s druge strane uočile prednosti bilježenja tih podataka u katalozima. U radu se predstavlja model povezivanja kataloga rukopisa i kataloga vodenih znakova koji je osmišljen i primjenjuje se u sklopu projekta “Pisana baština”.


Rezultati ovog rada ogledaju se u boljem razumijevanju uloge vodenog znaka u opisu stare i rijetke građe te argumentiranju prednosti uključivanja tih podataka u opis stare i rijetke građe u hrvatskim katalozima. U radu je predložen način navođenja podataka o vodenim znakovima u opisu rukopisa i stare knjige kakav se primjenjuje u sklopu projekta “Pisana baština”, a koji omogućuje kontekstualizaciju podataka o pisanoj baštini i istraživanja pisane baštine uz uporabu digitalnih metoda i alata.


Ograničenja Model povezivanja kataloga rukopisa i kataloga vodenih znakova prikazan u ovom radu primijenjen je na korpusu glagoljskih rukopisa i vodenih znakova pronađenih u glagoljskim rukopisima. U daljnjim fazama istraživanja valjalo bi ga primijeniti na druge vrste rukopisa i starih knjiga.


Originalnost/vrijednost ovog rada je u ukazivanju na važnost bilježenja podataka o vodenim znakovima u opis rukopisa i stare tiskane građe jer to pridonosi dataciji nedatiranih vrijednih starih i rijetkih knjiga, boljem poznavanju i razumijevanju uzusa proizvodnje rukopisa i stare tiskane građe, ali i rasvjetljuje druga pitanja o povijesti knjige i nakladništva.

Ključne riječi

vodeni znak, filigranologija, stara i rijetka građa, katalogizacija

Article Details

Citiranje
Tomić, M.; L. Grzunov. Uloga opisa vodenih znakova pri obradi stare i rijetke građe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 107-131. doi:10.30754/vbh.64.2.826
Rubrika
Članci

Reference

1. Bidwell, J. The study of paper as evidence, artefact, and commodity. Dostupno na: https://ilab.org/articles/study-paper-evidence-artefact-and-commodity
2. Bland, M. A Guide to Early Printed Books and Manuscripts. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.
3. BO – Briquet Online. Dostupno na: http://briquet-online.at/
4. Febvre, L.; Henri-Jean M. The coming of the book. Calcutta: Seagull, 2006.
5. Harris, N. Paper and watermark as bibliographical evidence. Lyon : Institut d' Histoire du Livre, 2017.
6. Hellinga, Lotte. A meditation on the variety in scale and context in the modern study of the early printed heritage. // The papers of the Bibliographical Society of America 92, 4(1998), str. 401-426.
7. Hobson, Anthony R. A. Some sixteenth-century buyers of books in Rome and elsewhere. // Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies. Vol. XXXIVA (1985), str. 65-75.
8. Hunter D. Papermaking: the history and technique of an ancient craft. New York: Dover Publications, 2016.
9. Indigo: Hybrid repository platform based on semantic technologies. Dostupno na: http://www.eindigo.net/
10. Institut d historie du Livre. Paper Studies. [citirano: 2020-06-25]. Dostupno na: ihl.enssib.fr/analytical-bibliography-an-alternative-prospectus/paper-studies
11. Internatioanl Association of Paper Historians. Dostupno na: http://www.paperhistory.org/Watermark-catalogues/
12. International Standard for the Registration of Papers with or without Watermarks. Version 2.1.1. / International Association of Paper Historians, 2013. [citirano: 2020-06-20].Dostupno na: http://www.memoryofpaper.eu/products/IPHN2.1.1_en.pdf
13. Manus OnLine. [citirano: 2020-07-10]. Dostupno na: https://manus.iccu.sbn.it//index.php
14. Needham, P. Allan H. Stevenson and the Bibliographical Uses of Paper. // Studies in Bibliography, 47(1994), str. 23-64. Dostupno na: https://www.jstor.org/stable/40371991
15. Portal Pisana baština. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/
16. Portal Pisana baština. Katalog rukopisa. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/?kr=l&view=grid&page=1
17. Portal Pisana baština. Katalog vodenih znakova. Dostupno na: https://pisanabastina.unizd.hr/?kvz=l&view=grid&page=1
18. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima. [citirano: 2020-06-20]. Dostupno na: http://nkp.nsk.hr/
19. Tanselle, T. The Bibliographical Description of Paper. // Studies in Bibliography, 24(1971), str. 27-67.
20. Wagner, B. Introduction. // Early printed books as material objects : Proceedings of the Conference Organized by the IFLA Rare Books and Manuscripts Section, Munich, 19 – 21 August 2009 / edited by Bettina Wagner and Marcia Reed. Hague : De Gruyter Saur, 2010.
21. Williams, W. P.; Abbott. C. S. An introduction to bibliographical and textual studies. New York: The Modern Language Association of America, 2009. Kindle ed.