Ni stare ni rijetke, ali ipak vrijedne: skrivene knjige u knjižnici Kineziološkog fakulteta Skrivene knjige u Knjižnici Kineziološkog fakulteta

Main Article Content

Marijana Briški Gudelj
Iva Barković
Ivan Čolakovac

Sažetak

Cilj. Cilj je rada upoznati knjižničarsku, ali i širu zajednicu s vrijednim primjercima knjiga iz fonda Knjižnice Kineziološkog fakulteta.


Pristup/metodologija/dizajn. Pri odabiru smo se oslanjali na Smjernice za odabir građe za digitalizaciju.


Rezultati. Prati se put identificiranja i odabira vrijedne građe. Iako odabrani naslovi ne zadovoljavaju sve kriterije za odabir građe za digitalizaciju, opisane su neke karakteristike zbog kojih ova građa ima povijesno kulturnu i sadržajnu vrijednost te značaj za ustanovu.


Društveni značaj. Knjižničarskoj i srodnim profesijama, kineziolozima, ali i široj javnosti, skreće se pozornost na vrijedne knjige iz fonda Knjižnice Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.


Originalnost/vrijednost. S obzirom na nedovoljno istraženo područje sportske publicistike, ovim smo radom htjeli detaljnije prikazati neke od naslova iz tog područja nakladništva i knjižarstva.

Ključne riječi

knjižnica Kineziološkog fakulteta, pisana baština, sportska publicistika, vrijedne knjige

Article Details

Citiranje
Briški Gudelj, M.; I. Barković; I. Čolakovac. Ni stare ni rijetke, ali ipak vrijedne: skrivene knjige u knjižnici Kineziološkog fakulteta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 425-442. doi:10.30754/vbh.63.1-2.829
Rubrika
Članci

Reference

Bučar, F. Igre za društva i škole: treće nadopunjeno i povećano izdanje s dodatkom modernih igara: sa 66 slika. Zagreb: Narodne knjižnice, 1925.
Bučar, F. Predgovor. // Vježbe u tlu: vojnopripravna knjiga za mladež srednjih škola: sa slikama i nacrtima i jednom zemljopisnom kartom zagrebačke okolice / sastavio Oskar Jóry. Zagreb: Kr. Hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, 1917. Str. [III]-IV.
Bučar, F. Predgovor. // Gimnastika za pučke škole / C. H. Liedbeck ; iz švedskog preveo, te uvodom i uputom popratio Franjo Bučar. Zagreb: Knjižara Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1895.
Cigrovski, V.; Matković, B. // Carving : skijaška tehnika. Zagreb : Kineziološki fakultet, 2015.
Ciprijanović, I. Poduka u mazanju skija. Zagreb: Vl. nakl., 1936.
Čustonja, Z.; Škegro, D. Franjo Bučar in the Croation sports historiography. // 7th international scientific conference on kinesiology: 20th anniversary / ur. Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. Zagreb: Kineziološki fakultet, 2017. Str. 500-503.
Čustonja, Z. Povijest i razvoj školovanja kineziologa i razvoj znanstveno-nastavnih institucija u Hrvatskoj. // Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959.- 2009. / ur. Dragan Milanović. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2009. Str. 16-41.
Gimnastičke igre : vježbe za gimnastiku djetinjeg tijela i duha : po nalogu visoke Kr. zem. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu, sabrali ih i opisali pučki učitelji i učiteljice u Hrvatskoj i Slavoniji, te pučke igre iz Dalmacije, Istre, Bosne, Hercegovine, Crnegore i Južne Ugarske : sa dodatkom odabranih modernih gimnastičkih igara za zreliju mladež i za odrasle : sa 120 slika i napjevima. / za tisak ih priredio, predgovor i teorijsku uputu napisao Ivan Tomašić. Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutsch), [1896?].
Hanuš, Josip.// Hrvatski bibliografski leksikon. [citirano: 2020-06-26]. Dostupno na: http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=7220
Hofer, Karl.// Enciklopedija Leksikografskog zavoda : 3 : Firković – Jugoslavica / ur. Marko Kostrenčić i Miljenko Protega. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1958. Str. 413.
Iz naredbe c. i kr. ministra za bogoštovlje i nastavu od 2. lipnja 1915. br. 533. // Vježbe u tlu: vojnopripravna knjiga za mladež srednjih škola: sa slikama i nacrtima i jednom zemljopisnom kartom zagrebačke okolice / sastavio Oskar Jóry. Zagreb: Kr. Hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, 1917. Str. [XII]-XIII.
Jajčević, Z. Prilozi za povijest sportske publicistike. // Sportska publicistika u Hrvatskoj. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 1987. Str. 32, 33.
Janković, M.; Janković, V. // Gimnastika skijaša: vježbe za djecu, naraštaj i odrasle. Zagreb: Zaklada tiskare narodnih novina: Vl. nakl., 1933.
Jóry, O. Vježbe u tlu: vojnopripravna knjiga za mladež srednjih škola: sa slikama i nacrtima i jednom zemljopisnom kartom zagrebačke okolice. Zagreb: Kr. Hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, 1917.
Kastner and Öhler Online Shop. The story of Kastner and Öhler. [citirano: 2020-07-13]. Dostupno na: https://www.kastner-oehler.at/ueber-uns/geschichte/
Katalog Knjižnica grada Zagreba. Milan i Vladimir Janković. [citirano: 2020-06-25]. Dostupno na: https://www.katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?¤tPage=1&searchById=1&sort=0&spid0=1&spv0=gimnastika+skija%c5%a1a&selectedId=568002747
Katalog Knjižnica grada Zagreba. Liedbeck. [citirano: 2020-06-12]. Dostupno na: https://katalog.kgz.hr/pagesresults/bibliografskiZapis.aspx?¤tPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=Liedbeck%2c+Carl+Harald&xm0=1&selectedId=264001339
Katalog Knjižnica grada Zagreba. Sokolska knjižnica. [citirano: 2020-06-26]. Dostupno na: https://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?¤tPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=Tichy%2c+Franti%c5%a1ek&xm0=1&selectedId=129002866
Katalog Knjižnica grada Zagreba. Tichý. [citirano: 2020-06-26]. Dostupno na: https://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?¤tPage=1&searchById=10&sort=0&spid0=10&spv0=Hanu%C5%A1%2C+Josip&xm0=1&selectedId=371010119
Katalog Knjižnica grada Zagreba. Tomašić. [citirano: 2020-06-12]. Dostupno na https://katalog.kgz.hr/pagesResults/bibliografskiZapis.aspx?¤tPage=1&searchById=1&sort=0&age=0&spid0=1&spv0=gimansti%c4%8dke+igre&mdid0=0&vzid0=0&selectedId=568002709
Knjižnica i čitaonica ˝Fran Galović˝ Koprivnica. Liedbeck. [citirano: 2020-06-12]. Dostupno na: https://library.foi.hr/lib/knjiga.php?B=20&sqlx=76943&ser=&sqlid=20&sqlnivo=&css=&H=&U=*%8AKOLE
Kolar, M. Učitelj Ivan Tomašić: od pedagoga do političara. // Anali za povijest odgoja 6 (2007), str. 83-108.
Kunalipa, Hrvatski numizmatički portal. Povijesni pregled hrvatske numizmatike, stari novac. [citirano: 2020-06-24]. Dostupno na http://www.kunalipa.com/katalog/povijest/20-stoljece-1.php
Liedbeck, C. H. Gimnastika za pučke škole: iz švedskog preveo, te uvodom i uputom popratio Franjo Bučar. Zagreb : Knjižara Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), [189?].
Mataić, A. // Zakoni, zakonske odredbe i naredbe proglašene od 11. travnja do 26. svibnja 1941.: knjiga 1. (svezak 1.-10.). Zagreb: St. Kugli, 1941.
Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština“. Smjernice za odabir građe za digitalizaciju: radna verzija. Zagreb: Ministarstvo kulture, 2007. [citirano: 2020-06-24]. Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/590089.smjernice_odabir.pdf
Narodna biblioteka Srbije. [citirano: 2020-06-25]. Dostupno na: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/512834988
Novo doba (1924). (Novo doba, 1924, broj 20, str. 4). Godina VII, Split, petak, 25. januara 1924. Književnost i umjetnost. Strossmayerova čitanka. Dostupno na http://dalmatica.svkst.hr/
Pandaković, Ante. Nogometni leksikon, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža [citirano:2020-06-25]. Dostupno na: http://nogomet.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1721
Rađenović, O. Povijest skijanja. // Alpsko skijanje / ur. Dag Modrić. Zagreb : Znanje, 2009. Str. 30-41.
Rapo, V. Pariška soba - Hrvatski školski muzej : uspjesi hrvatskoga školstva na izložbama druge polovice 19. stoljeća = The Paris room - The Croatian School Museum : achevements of Croatian education of exhibitions of the second half of 19th century. Zagreb: Hrvatski školski muzej, 2006.
Skijanje.rs. Hrvatska-knjige o skijanju. [citirano: 2020-06-25]. Dostupno na: https://www.skijanje.rs/publikacije/hrvatska-knjige-o-skijanju/gimnastika-skijasa-1933/
Stipčević, A. Socijalna povijest knjige u Hrvata: knjiga III. Od početka hrvatskog narodnog preporoda (1835.) do danas. Zagreb: Školska knjiga, 2008.
Škegro, D. ; Čustonja, Z. The beginnings of education and training for delivering physical education classes in Croatia – 140 years of tradition. // Kinesiology 46, Supplement 1(2014), 127-133. Dostupno i na https://hrcak.srce.hr/127866 [citirano: 2020-06-06]
Škutelj, A. Kronika značajnih skijaških zbivanja u Hrvatskoj (I.) // Povijest sporta: građa i prilozi 14, 55(1983), 91-98.
Tichý, F. // Higijena tjelovježbe. Zagreb: Hrvatski sokol, 1919.
Tomašić, I. Predgovor. // Gimnastičke igre : vježbe za gimnastiku djetinjeg tijela i duha : po nalogu visoke Kr. zem. vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu, sabrali ih i opisali pučki učitelji i učiteljice u Hrvatskoj i Slavoniji, te pučke igre iz Dalmacije, Istre, Bosne, Hercegovine, Crnegore i Južne Ugarske : sa dodatkom odabranih modernih gimnastičkih igara za zreliju mladež i za odrasle : sa 120 slika i napjevima. / za tisak ih priredio, predgovor i teorijsku uputu napisao Ivan Tomašić. Zagreb : Tisak i naklada knjižare L. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1896., str. [III]-VI.
Topić, N. Knjižarska klasifikacija: primjeri i kriteriji klasifikacije hrvatskih knjižara u prodajnim katalozima i popisima knjiga početkom 20. stoljeća. // Libellarium 4,2(2011), 121-145. Dostupno i na https://hrcak.srce.hr/97446 [citirano: 2020-05-06]
Wellcome Library. Liedbeck. [citirano: 2020-06-12]. Dostupno na: https://wellcomelibrary.org/item/b28130261#?c=0&m=0&s=0&cv=11&z=-1.1138%2C-0.1338%2C3.2705%2C1.6548

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Liedbeck. [citirano: 2020-06-12]. Dostupno na: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/24244/edition/39784?
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Tomašić. [citirano: 2020-06-12]. Dostupno na: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/494079/edition/401452