Promicanje ekološke osviještenosti projektom „Zelena knjižnica“ Društva bibliotekara Istre

Main Article Content

Ivan Kraljević
Kristina Afrić Rakitovac

Sažetak

Cilj. U članku se govori o nastanku i aktivnostima projekta “Zelena knjižnica” u Istarskoj županiji. Cilj je rada omogućiti uvid u razloge nastanka i kronologiju djelovanja u sklopu projekta te ukazati na doprinos zelene knjižnice ekološkoj osviještenosti i ekološkoj pismenosti različitih dionika u lokalnoj zajednici.


Metodologija. Analizom projekta “Zelena knjižnica” autori iznose prikaz djelovanja kroz projekt te utjecaja projekta na zajednicu.


Rezultati. Rezultat rada jest prikaz djelovanja u sklopu projekta “Zelena knjižnica” od začetka ideje o projektu 2010. godine do kraja 2019. godine.


Društveni značaj. Predstavljanje dobre prakse prvog projekta “Zelena knjižnica” koji je posložio kao uzor sličnim projektima.


Originalnost. Prvi prikaz svih aktivnosti u sklopu projekta “Zelena knjižnica” od samog početka 2011. godine do kraja 2019. godine.

Ključne riječi

edukacija, lokalna zajednica, održivo društvo, zaštita okoliša, zelena knjižnica

Article Details

Citiranje
Kraljević, I.; K. Rakitovac. Promicanje ekološke osviještenosti projektom „Zelena knjižnica“ Društva bibliotekara Istre. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 399-423. doi:10.30754/vbh.64.2.835
Rubrika
Članci