Tematske dodatne oznake kao dio predmetnog sustava Knjižnica grada Zagreba

Main Article Content

Silvija Zec

Sažetak

Cilj. U tekstu se analiziraju predmetne odrednice koje čine pomoćni rječnik predmetnoga jezika koji se prema Pravilniku za predmetni katalog Knjižnica grada Zagreba naziva tematskim dodatnim oznakama. Kroz terminološku analizu i praktične primjere predmetnoga označivanja ukazuje se na iskustva odabira i korištenja te vrste predmetnih odrednica. Pokazuju se osobitosti predmetnoga označivanja u sustavu Knjižnica grada Zagreba.


Pristup/metodologija/dizajn. Daje se prikaz teorijske osnove za pristup toj vrsti predmetnih odrednica. Tematske dodatne oznake analiziraju se terminološki kako bi se ukazalo na jezične aspekte njihova odabira i korištenja. Opisuju se i problemi koji su se pojavili u rječniku zbog nedovoljnoga normativnog nadzora.


Rezultati. Na primjerima iz prakse predmetnoga označivanja rad pokazuje kako se pomoću tematskih dodatnih odrednica nastoji postići točnost i iscrpnost u označivanju različitih tema prisutnih prvenstveno u građi s područja društvenih i humanističkih znanosti te pridonijeti boljoj pretraživosti te građe s gledišta korisnika. Ističe se važnost odabira riječi kojima se u pomoćnom rječniku dodatno označuju različiti predmeti, kao i važnost sustavnoga nadzora nad svim dijelovima rječnika predmetnoga jezika.


Originalnost/vrijednost. Analiziraju se predmetne odrednice koje čine pomoćni rječnik predmetnoga jezika, a koje su rijetko predmetom analize.

Ključne riječi

odabir rječnika, predmetni sustav Knjižnica grada Zagreba, predmetno označivanje, tematske dodatne oznake

Article Details

Citiranje
Zec, S. Tematske dodatne oznake kao dio predmetnog sustava Knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 361-382. doi:10.30754/vbh.64.2.860
Rubrika
Članci