Katalogizacija razglednica prema ISBD-u

Main Article Content

Damir Sablić
Ana Barbarić
http://orcid.org/0000-0002-4289-7042

Sažetak

Cilj. Cilj je rada teorijski i kroz primjere prikazati katalogizaciju razglednica i njihovih digitalnih reprodukcija po ISBD-u.


Pristup/metodologija. U radu se redom prolaze skupine ISBD-a i objašnjava njihova primjena na razglednice i njihove digitalne reprodukcije putem triju izabranih primjera.


Rezultati. Ukazivanje na primjenjivost i dostatnost odredbi ISBD-a na kataložni opis razglednica i njihovih digitalnih reprodukcija.


Praktična primjena. Da bi razglednice bile dostupne u katalogu, nužno ih je katalogizirati, a da bi se znatno povećala vidljivost i dostupnost javnosti, poželjno ih je digitalizirati i digitalnu reprodukciju objaviti na mrežnim stranicama knjižnice, pri čemu odgovarajući kataložni zapisi omogućuju identifikaciju jedinice građe.


Društveni značaj. Starije razglednice koje potječu iz vremena kad fotografija zbog nedostupnosti i visoke cijene opreme nije bila masovno raširena imaju dokumentarnu vrijednost s raznih aspekata, poput arhitekture, urbanizma i tiskarstva, a novije razglednice mogu imati promotivno-turističku funkciju. I starije i novije razglednice mogu biti umjetnički vrijedne. Da bi te funkcije razglednica došle do izražaja, nužno ih je učiniti dostupnima javnosti, čemu doprinosi njihova zastupljenost u katalozima te digitalizacija i dostupnost digitalnih reprodukcija na mrežnim stranicama ustanova u čijem su posjedu.


Originalnost/vrijednost. Doprinos raspravi o načinima katalogizacije vizualne građe.


*Rad je nastao na temelju diplomskog rada studenta Damira Sablića, napisanog pod naslovom Kataložna obrada razglednica po ISBD-u i Dublin Coreu s primjerima iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Knjižnica grada Zagreba pod mentorskim vodstvom Ane Barbarić. Rad je obranjen na Sveučilištu u Zagrebu 2020. godine.

Ključne riječi

digitalna reprodukcija, dostupnost, ISBD, katalogizacija, razglednica

Article Details

Citiranje
Sablić, D.; A. Barbarić. Katalogizacija razglednica prema ISBD-u. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 325-359. doi:10.30754/vbh.64.2.867
Rubrika
Članci

Reference

Barbarić, A. Skupina 0 Ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili Kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.

Delsey, T. The logical structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999. Citirano prema: Escolano Rodriguez, E. Uvod. // ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. Str. XV-XXI.

Grafička građa. Digitalizirana zagrebačka baština. // Knjižnice grada Zagreba. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=list&c2o=17259&mr%5B17055%5D=a

Ille, J.; I. Meić. Digitalizirana zagrebačka baština: raznolike uloge digitalnih zbirki Knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2(2012), 137-148. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156980 [citirano: 2019-10-22].

ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.

ISBD(ER): Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe: prerađeno izdanje ISBD(CF)-a: Međunarodnoga standardnoga bibliografskog opisa računalnih datoteka / preporučila Radna grupa za pregled ISBD(CF)-a; [s engleskoga prevele, hrvatske primjere odabrale i izradile Tanja Buzina i Sofija Klarin].. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.

ISBD(NBM): Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe / preporučila Komisija za pregled ISBDa; odobrio Stalni odbor Sekcije za katalogizaciju Međunarodne federacije bibliotekarskih društava i ustanova; [s engleskoga prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Vedrana Juričić]. Prerađeno izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1993.

Katić, T.. Digitalizacija stare građe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), 33-47. Dostupno i na: http://eprints.rclis.org/5593/1/Katic.pdf [citirano 2019-12-08].

Klarin, S. Digitalne reprodukcije: model i elementi kataložnog opisa. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 87-105.

Leko, K. Umijeće sakupljanja razglednica. Rijeka: Ex Libris, 2015.

Predović, V. Razglednice kao bibliotečni materijal: odlomci iz veće radnje. //
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 9, 3/4(1963), 111-121.

Smjernice za odabir građe za digitalizaciju: radna verzija. // Nacionalni projekt Hrvatska kulturna baština: digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe / Ministarstvo kulture Republike Hrvatske = Ministry of Culture, Republic of Croatia. Zagreb, studeni 2007. Dostupno i na: https://bib.irb.hr/datoteka/590089.smjernice_odabir.pdf [citirano: 2021-02-0]

Stančić, H. Očuvanje elektroničkih informacijskih objekata: arhivi, knjižnice, muzeji – zajednička koncepcija. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 26-35.

Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 2: Kataložni opis. 1983.

Willer, M. Metapodaci za dugoročnu zaštitu elektroničke građe. // 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Tinka Katić, Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine 17(2019), 98(2019). [citirano 2021-02-03]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_17_356.html; https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_98_1945.html