Upravljanje ljudskim potencijalima kao funkcija rukovođenja u poslovanju knjižnice

Main Article Content

Antal Balog

Sažetak

Cilj ovog rada jest objasniti osnovne pojmove te izložiti glavne procese upravljanja ljudskim potencijalima kao jedne od funkcija rukovođenja. Nadalje, cilj mu je pridonijeti boljem poznavanju te rukovodne funkcije, njezinoj ulozi u ispunjavanju poslanja knjižnice te učinkovitom i uspješnom poslovanju knjižnice.


Pristup/metodologija/oblikovanje. Rasprava započinje razgraničavanjem i kratkom razradom osnovnih pojmova (radna snaga, kadrovi, ljudski resursi, ljudski potencijali, posao, radno mjesto, zanimanje i profesija knjižničara i informacijskih stručnjaka itd.) i sadržaja koji se odnose na ljudske potencijale. U nastavku rada koristi se desk research metoda te metoda analize uobičajenih i najčešćih procesa upravljanja ljudskim potencijalima, kao što su oblikovanje radnih mjesta i poslova, planiranje ljudskih potencijala, njihovo pridobivanje, odabir, uvođenje u rad, motiviranje i nagrađivanje te obrazovanje i osposobljavanje.


Rezultati ovoga rada mogu pridonijeti boljem razumijevanju i učinkovitijem upravljanju ljudskim potencijalima u knjižnici.


Ograničenje se odnosi na istraživanje knjižnica samo u Republici Hrvatskoj.


Praktična primjena. Sadržaj ovoga članka može pomoći knjižničarima i njima srodnim profesijama u razumijevanju i primjeni upravljanja ljudskim potencijalima u rukovođenju knjižnicom.


Društveni značaj ovoga članka sadržan je u mogućnosti uspješnije primjene teorijskih spoznaja iz upravljanja ljudskim potencijalima u poslovanju knjižnica kao ustanova od posebnog društvenog interesa.


Originalnost i vrijednost ovog rada jest u povezivanju teorijskih razmatranja o upravljanju ljudskim potencijalima knjižnica s njihovom praktičnom primjenom u upravljanju i rukovođenju.

Ključne riječi

knjižnica, ljudski potencijali, ljudski resursi, rukovođenje

Article Details

Citiranje
Balog, A. Upravljanje ljudskim potencijalima kao funkcija rukovođenja u poslovanju knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 233-263. doi:10.30754/vbh.64.2.872
Rubrika
Članci