Zelena knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Main Article Content

Lana Zrnić
Elvira Gotal
Jasmina Sočo
Blaženka Klemar Bubić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada upoznati javnost, ponajprije knjižničarsku zajednicu, s programima Zelene knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, realiziranima od 2018. do 2021. godine, koji ističu važnost usvajanja vještina i znanja o ekološkoj tematici radi podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju te promidžbe među korisnicima Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu.


Pristup. U ovom će se radu obrazložiti teorijska i praktična primjena programa namijenjenih zaštiti okoliša i poticanja održivog razvoja društva u visokoškolskoj knjižnici, Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu i razmotriti kako se mogu uklopiti u programe drugih visokoškolskih knjižnica i fakulteta.


Rezultati. U radu su prikazani različiti načini obrazovanja korisnika knjižnice o važnosti održivog razvoja i zaštiti okoliša od ožujka 2018. do ožujka 2021. godine. Rad je prepoznat i u stručnim, međunarodnim krugovima: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prva je hrvatska knjižnica označena na IFLA-inoj stranici SDG Stories Map – IFLA Map of the World.


Praktična primjena. Zelena knjižnica Filozofskog fakulteta organizira aktivnosti usmjerene zaštiti okoliša i poticanja održivog razvoja društva, namijenjene prvenstveno vlastitim korisnicima, ali i široj javnosti. Programi studija Filozofskog fakulteta pružaju brojne mogućnosti uklapanja zelenih tema u obliku otvorene nastave u smislu suradnje sa znanstvenim, nastavnim i nenastavnim osobljem Fakulteta, kao i sa znanstvenicima s drugih institucija i fakulteta te s drugim ustanovama i udrugama koje se bave srodnim temama.


Društveni značaj. Cilj je svih aktivnosti širenje svijesti o održivom razvoju i društvu jer poticanje i osvještavanje problema vezanih uz zelene teme utječu na osobni razvoj sudionika programa podižući svijest o nužnosti zaštite okoliša. Uska suradnja knjižničara, profesora, studenata i vanjskih suradnika omogućuje bržu i kvalitetniju implementaciju saznanja u svakodnevni život. Održane aktivnosti Zelene knjižnice Filozofskog fakulteta mogu potaknuti druge knjižnice kako implementirati zelene teme u programe korisne lokalnoj zajednici.


Originalnost. Originalnost programa Zelene knjižnice Filozofskog fakulteta proizlazi iz želje da se na Filozofskom fakultetu, koji je društveno-humanističkog usmjerenja, prepozna potencijal zelenih tema, koje su most su između društvenih i prirodnih znanosti, čime je stavljen naglasak na to koliko je čovjek povezan s prirodom kroz vjerovanja, običaje, književnost i jezik.

Ključne riječi

Filozofski fakultet Zagreb, međuinstitucijska suradnja, održivi razvoj, visokoškolska knjižnica, zaštita okoliša, zelena knjižnica

Article Details

Citiranje
Zrnić, L.; E. Gotal; J. Sočo; B. Klemar Bubić. Zelena knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 425-442. doi:10.30754/vbh.64.2.874
Rubrika
Članci

Reference

Aulisio, George J. Green libraries are more than just buildings. // Electronic Green Journal
35, 1(2013), 1-10. [citirano: 2021-02-03]. Dostupno na http://escholarship.org/uc/item/3x11862z

Bačić, E. Zagovaranje za knjižnice i partnerstvo za održivi razvoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018), 378. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/707/608. [citirano: 2021-03-23].

Bašić, S. (2006). 'Otvorena nastava kao teorijski konstrukt', Pedagogijska istraživanja, 3(1), 21-31. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/139313 [citirano: 2020-11-08].
Bugarski, M., i Surma Szabo, V. (2017). „Projekt gradske knjižnice Vukovar- Ekoknjižnica: za prijateljstvo s prirodom, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(2-3), 295-303. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/195885 [citirano: 2020-10-09].
Čadovska, I., i Tkalčić, A. (2017). 'Zelena pismenost kao dio strategije razvoja informacijske službe', Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(1), 65-77. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/189112 [citirano: 2020-10-09].
Dokudah: dokumentarni predah. [citirano: 2021-03-19]. Dostupno na: https://Dokudah. wordpress.com/.
Dragaš, B. (2017). 'Zelene knjižnice za zelenu pismenost', Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(4), 221-241. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/195928 [citirano: 2020-10-09].
Europski tjedan sporta. [citirano: 2021-03-19]. Dostupno na: https://europski-tjedan-sporta.hr/dodijeljene-becroactive-nagrade-i-svecano-uruceni-ugovori-za-projekte-financirane-iz-europskog-socijalnog-fonda/

Hrvatsko knjižničarsko društvo. 38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. [citirano: 2021-03-06]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/198/.
Hrvatsko knjižničarsko društvo. 39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. [citirano: 2021-03-06]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/241/.

Hrvatsko knjižničarsko društvo. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Uloga knjižnica u promicanju zdravoga načina života“, 23.10.2020., Šibenik. [citirano: 2021-03-19]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/ispis/obavijesti/odabrana_novost/1059/

IFLA-ENSULIB. [citirano: 2021-03-19]. Dostupno na: https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-libraries

Kraljević, I. (2013). 'Zelena knjižnica : projekt Društva bibliotekara Istre', Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56(3), 199-204. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/115224 [citirano: 2020-10-09].
Library Map od the World. About. [citirano: 2021-03-01]. Dostupno na: https://librarymap.ifla.org/about

Library Map od the World. SDG Stories. [citirano: 2021-03-01]. Dostupno na: https://librarymap.ifla.org/stories

Library Map of the World. SDG Storytelling Flowchart. [citirano: 2021-03-01]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/node/92032?og=7409

Novi izazov: globalni ciljevi održivog razvoja do 2030. Zagreb: ODRAZ, 2020., VII. dopunjeno izdanje [citirano: 2021-3-20]. Dostupno na: https://drive.google.com/file/d/1Bs147Cvh88oHdQGCEB0iQVE-4aKKVeZx/view

Okolišni filmski festival.[citirano: 2021-03-19]. Dostupno na: https://okolisnifestival.zelena-akcija.hr/o-festivalu/

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske. // Narodne novine 30 (2009). [citirano: 2021-02-20]. Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_658.html

Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105(1997), čl. 5. [citirano: 2021-03-03]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html
Zelena knjižnica. [citirano: 2021-03-19]. Dostupno na:http://zk.dbi.hr/