Utjecaj krize na rad manje narodne knjižnice Doprinos angažmana knjižničara boljim statističkim pokazateljima posudbe i vidljivosti Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu u 2020. i 2021.

Main Article Content

Lea Smodlaka

Sažetak

Cilj. Rad iznosi prikaz posudbene statistike Narodne knjižnice i čitaonice u Klisu u doba epidemije bolesti COVID-19 od 16. ožujka 2020. godine, kada je knjižnica prvi put bila zatvorena za korisnike, do 16. ožujka 2021., u vrijeme pisanja rada. Analizom statističkih ispisa i usporedbom s prvim tromjesečjem u 2020. godini iznosi se i problematika prilagodbe knjižnice i njezinih članova na krizne situacije, kao i uspješnost animiranja korisnika da se nastave koristiti knjižnicom unatoč izvanrednim situacijama.


Metodologija/Pristup. U pisanju ovoga rada korištene su kvantitativne metode (analiza statističkih ispisa računalnog knjižničnog programa) i kvalitativne metode (analiza prikupljenih dojmova korisnika, praćenje prikupljenih dojmova i ocjena rada). Metodološki pristup ogleda se i u analizi dostupne literature vezane za poslovanje knjižnica u novim okolnostima, odnosno u kriznim situacijama. Sintezom statističkih podataka i poduzetih koraka u komunikaciji s korisnicima te analizom literature o načinima funkcioniranja drugih knjižnica tijekom koronakrize, ali i poslije nje, kritičkim promišljanjem dolazi se do zaključaka ovoga rada.


Rezultati. Uvidom u statistiku nastalu ispisom iz knjižničnog programa koja se odnosi na omeđeno razdoblje rada knjižnice te analizom dostupnih informacija o radu drugih knjižnica i važećih preporuka i smjernica, uočava se pozitivan trend rasta posudbe. Rast posudbe dovodi se u vezu s promotivnim, kreativnim i edukativnim virtualnim i medijskim aktivnostima, poduzetim mjerama knjižničnog osoblja i dosadašnjim načinima poslovanja narodne knjižnice.


Vrijednost. U radu se naglašava važnost preispitivanja tradicionalnih usluga knjižnice, kao i načini njihova organiziranja u kriznim vremenima. Rad ističe i pozitivne primjere drugih knjižnica i knjižnice koja je predmetom rada, ali i ukazuje na dijelove rada koji imaju potencijala za poboljšanje.

Ključne riječi

posudba knjiga, knjižnično poslovanje u kriznim situacijama, mala narodna knjižnica, knjižnična komunikacija putem medija, knjižnice kao treća mjesta

Article Details

Citiranje
Smodlaka, L. Utjecaj krize na rad manje narodne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 285-300. doi:10.30754/vbh.64.2.875
Rubrika
Članci