Knjižnični prostori, programi i usluge za srednjoškolce u gradu Čakovcu Stanje i potrebe

Main Article Content

Dina Kraljić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati stanje knjižničnih prostora, programa i usluga namijenjenih srednjoškolcima u Čakovcu te utvrditi interese i potrebe srednjoškolaca za njima.


Metodologija. U istraživanju je sudjelovalo 324 srednjoškolca koji polaze srednje škole u Čakovcu, a provedeno je od 18. svibnja do 16. lipnja 2021. godine. U istraživanju je korištena metoda anketiranja kako bi se dobili odgovori na sljedeća istraživačka pitanja: koji su interesi i načini provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca, posjećuju li knjižnicu, u kojoj mjeri koriste i u kojoj mjeri su zadovoljni knjižničnim programima, uslugama i prostorima te je li pandemija uzrokovana bolešću COVID-19 utjecala na učestalost njihova dolaska u knjižnicu.


Rezultati. Rezultati istraživanja ukazuju na to da postoji velik prostor za razvoj i poboljšanje knjižničnih usluga, programa i prostora za srednjoškolce. Ispitanicima je važno da knjižnica, osim svoje tradicionalne uloge osiguravanja i dostupnosti knjižnične građe i slobodnog pristupa informacijama, odgovara na sveukupne potrebe mladih u prepoznatljivom i nadahnjujućem fizičkom i virtualnom prostoru koji pruža mogućnost učenja i druženja.


Društveni značaj. Sudjelovanjem u anketom istraživanju srednjoškolcima je pružena mogućnost da svojim komentarima, stavovima i željama za knjižničnim prostorima, sadržajima i uslugama potencijalno utječu na njihovo poboljšanje.


Originalnost/vrijednost. Rezultati istraživanja mogu biti pomoć pri planiranju novih prostora i knjižničnih sadržaja i usluga za srednjoškolce na području grada Čakovca, a mogu se primijeniti i u drugim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi

srednjoškolci – čitanje, srednjoškolci – interesi, knjižnične usluge za srednjoškolce, knjižnični programi za srednjoškolce, knjižnični prostori za srednjoškolce

Article Details

Citiranje
Kraljić, D. Knjižnični prostori, programi i usluge za srednjoškolce u gradu Čakovcu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 301-324. doi:10.30754/vbh.64.2.896
Rubrika
Članci

Reference

Aparac-Jelušić, T.; S. Faletar Tanacković. Knjižnična arhitektura: prostor, kultura, identitet. Zagreb : Ljevak, 2020.

Aparac-Jelušić, T.; M. Kasap. Izazovi knjižnične arhitekture za mlade. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017), str. 153-174.

Čitajmo da ne ostanemo bez riječi: nacionalna strategija poticanja čitanja 2017/2022. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, 2017. [citirano: 2021-07-08]. Dostupno na: https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nacionalna%20strategija%20poticanja%20%C4%8Ditanja_tekst.pdf

Čunović, K.; Z. Vuković. Slobodno vrijeme mladih. // Priloga Knjižničarskih novic 15(2005)11. [citirano: 2021-07-08]. Dostupno na: http://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/pdf/november2005-priloga5.pdf

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. [citirano: 2021-07-08]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html

Faletar, S.; K. Golub ; A. Sudarević. Smjernice za izradu mrežnih stranica školskih knjižnica: usporedba hrvatskih i stranih primjera. [citirano: 2021-07-08]. Dostupno na: http://library.foi.hr/knjige/knjiga.aspx?C=1938&broj=1&stranica=00077

IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice / uredile Christie Koontz i Barbara Gubbin ; [ s engleskog prevela Irena Kranjec]. 2. hrvatsko izd. (prema 2. izmijenjenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.

Joyce, A.; J. Nielsen. Teenager s UX: Designing for Teens.2019. // Nielsen Norman Group. [citirano: 2021-07-08]. Dostupno na: https://www.nngroup.com/articles/usability-of-websites-for-teenagers/

Kasap, M.; T. Aparac-Jelušić. Izazovi knjižnične arhitekture za mlade. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017), 153-174.

Kovač, M. Čitam da se pročitam: deset razloga za čitanje knjiga u digitalno doba. Zagreb : Ljevak, 2021.

Križan, Lj. Povijest knjižnice. // 40 godina Dječjeg odjela u Knjižnici „Nikola Zrinski” Čakovec. Čakovec : Knjižnica „Nikola Zrinski” Čakovec, 2014. Str. 6-8.

Pavičić, J. ; R. Vrana. Online sadržaji i usluge namijenjene djeci na internetskim stranicama dječjih knjižnica u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62,, 1(2019), 103-127.

Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj : Statistički podaci i pokazatelji uspješnosti za školske knjižnice za 2020. godinu. [citirano: 2021-07-08]. Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/statistika/preuzimanje/

Saetre, T. P. ; G. Willars. IFLA-ine i UNESCO-ve smjernice za školske knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Smjernice za knjižnične usluge za mladež / glavna urednica Ana Barbarić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.

Standard za školske knjižnice. [citirano: 2021-07-08].
Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_03_34_698.html

Stričević, I. ; S. Jelušić. Knjižnične usluge za mlade: modeli i koncepti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), 1-34.

Stričević, I. ; A. Stropnik; Lj. Suton. Google knjižničari za google tinejdžere: predstavljanje stranica za mlade na mrežnim stranicama Knjižnica grada Zagreba. // Slobodan pristup informacijama: 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. str.193-205.

Stropnik, A. Knjižnica za nove generacije: virtualni sadržaji i usluge za mlade. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013.

Tibljaš, V. Kako izgleda dobra knjižnica za mlade?. // Slobodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. str.146-151.