Stručni skupovi za dječje knjižničare kao način stjecanja kompetencija

Main Article Content

Jagoda Ille
Keti Krpan
Vjeruška Štivić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada dati pregled održanih skupova za knjižničare za djecu i mladež u organizaciji Knjižnica grada Zagreba – Knjižnice Medveščak i Komisije za knjižnične usluge za djecu i mlade HKD-a u kontekstu stjecanja kompetencija knjižničara.


Pristup/metodologija/dizajn. U radu su korišteni tiskani (dokumentacija o održanim skupovima pohranjena kod Hrvatskog knjižničarskog društva i u Knjižnici Medveščak) i internetski izvori (mrežne stranice Hrvatskog knjižničarskog društva i arhivirane mrežne stranice Knjižnice Medveščak) o povijesti i uvjetima održavanja stručnih skupova u Knjižnici Medveščak te literatura s područja knjižničarskih kompetencija.


Rezultati. Rezultat je rada kronološki pregled stručnih skupova za knjižničare za djecu i mladež održanih u Knjižnici Medveščak od 2006. do 2021. godine s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u stjecanju kompetencija za rad u knjižnicama za djecu i mladež kroz obradu različitih ključnih tema. Stručni skupovi omogućili su trajno i pristupačno stjecanje kompetencija na način objavljivanja prezentacija i snimki izlaganja na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva sudionicima i knjižničarima koji nisu mogli prisustvovati tijekom održavanja skupova, a u ovom radu su ti izvori sustavno pobrojani.


Praktična primjena. Pomoć organizatorima u planiranju tema budućih stručnih skupova za knjižničare za djecu i mladež te pružanje uvida u mjesta i izvore trajnog i pristupačnog stjecanja kompetencija novim generacijama knjižničara za djecu i mladež.


Društveni značaj. Istaknuta je uloga stručnih skupova kao mjesta neformalnog stjecanja onih kompetencija knjižničara za djecu i mladež koje se ne mogu dobiti kroz formalne ili informalne kanale.


Originalnost/vrijednost. Do ovoga rada nije bilo sustavnog prikaza provođenja stručnih skupova za knjižničare za djecu i mladež koji su se održavali u Knjižnici Medveščak.

Ključne riječi

stručni skupovi, dječji knjižničari, kompetencije

Article Details

Citiranje
Ille, J.; K. Krpan; V. Štivić. Stručni skupovi za dječje knjižničare kao način stjecanja kompetencija. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 211-232. doi:10.30754/vbh.64.2.906
Rubrika
Članci