Književnoumjetnička djela u okviru folksonomija i tradicionalnih knjižničnih sustava za sadržajno označivanje

Main Article Content

Tihana Lončarić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada predstaviti istraživanje korisničkog označivanja književnoumjetničkih tekstova. Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja osobitosti folksonomijskoga pristupa označivanju književnosti i tematske informativnosti korisničkih oznaka dodijeljenih književnoumjetničkim djelima te radi njihove usporedbe s oznakama iz knjižničnih kataloga i predstavljanja potencijala folksonomija u poboljšanju tradicionalnog pristupa označivanju lijepe književnosti.


Pristup/metodologija/dizajn. U prvom su dijelu rada predstavljeni osnovni teorijski elementi sadržajnoga označivanja iz perspektive knjižnične klasifikacije, predmetne obrade i korisničkoga označivanja. U drugom dijelu rada prikazani su rezultati istraživanja korisničkih oznaka koje je provedeno u dvije faze – analiza korpusa korisničkih oznaka na lingvističkoj, funkcionalnoj i značenjskoj razini te usporedba istih s predmetnim odrednicama prikupljenima iz mrežnih kataloga knjižnica.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazali su veću tematsku informativnost korisničkih oznaka od predmetnica koje dodjeljuju predmetni stručnjaci i da mogu poslužiti kao dobar temelj za unapređenje tradicionalnih sustava za sadržajno označivanje književnoumjetničkih djela.


Ograničenja. Istraživački je dio rada proveden na temelju autoričina odabira određenih književnoumjetničkih djela te prikupljanja korpusa oznaka iz mrežnih kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba, Kongresne knjižnice u Washingtonu te iz mrežnog sustava LibraryThing.


Praktična primjena. Istraživanje može poslužiti kao početni korak za daljnja proučavanja problematike sadržajnog označivanja književnih djela u knjižničnim sustavima te kao prvi korak prema njihovom poboljšanju radi pružanja što kvalitetnijih rezultata pretraživanja književnoumjetničkih tekstova.


Društveni značaj. Rezultati istraživanja impliciraju mogućnost uključivanja nestručne čitateljske zajednice i njihovog izravnog doprinosa u razvoj knjižničnih sustava.


Originalnost. Rad predstavlja istraživanje koje prvi put na jednom mjestu prikazuje usporedbu korisničkih oznaka za prozna, dramska i pjesnička književnoumjetnička djela s predmetnim odrednicama iz knjižničnih kataloga.


*Rad je nastao na temelju diplomskog rada Tihane Lončarić koji je napisan pod naslovom Korisničko označivanje književnoumjetničkih djela pod mentorskim vodstvom dr. sc. Sonje Špiranec. Rad je obranjen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine.

Ključne riječi

folksonomije, književnoumjetnička djela, korisničko označivanje, predmetna obrada, sadržajna analia

Article Details

Citiranje
Lončarić, T. Književnoumjetnička djela u okviru folksonomija i tradicionalnih knjižničnih sustava za sadržajno označivanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 133-164. doi:10.30754/vbh.64.2.907
Rubrika
Članci

Reference

Banek Zorica, M.; Špiranec, S.; Zauder, K. Collaborative tagging : providing user created organizational structure for Web 2.0. // Zbornik radova 1. međunarodne znanstvene konferencije The Future of Information Sciences : INFuture2007. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, 2007. Str. 193-202. [citirano: 2021-08-27] Dostupno na: https://infoz.ffzg.hr/INFuture/2007/PDF/2-13%20Banek%20Zorica%20&%20Spiranec%20&%20Zauder,%20Collaborative%20Tagging.pdf

Carman, N. LibraryThing tags and Library of Congress Subject Headings : a comparison of Science Fiction and Fantasy works. [citirano: 2021-08-27]. Dostupno na: http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1272/thesis.pdf?sequence=1

Heckner, M.; Mühlbacher, S.; Wolff, C. Tagging tagging : analysing user keywords in scientific bibliography management systems. 2008. [citirano: 2021-08-27]. Dostupno na: https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/download/246/208

Hotho, A.; Jäschke, R.; Schmitz, C.; Stumme, G. Information retreveal in folskonomies : search and ranking. // Proceedings of the 3rd European conference on The Semantic Web : research and applications. Kassel, Hannover: University of Kassel : Research Center L3S, 2006. Str. 411-426. [citirano: 2021-08-27] Dostupno na: https://www.kde.cs.uni-kassel.de/hotho/pub/2006/seach2006hotho_eswc.pdf

Ivanjko, T. Korisničko označivanje i predmetni pristup. // Predmetna obrada : pogled unaprijed : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 38-56.

Jadrijević, R.; Gavranović, D. Predmetna obrada fantastične i znanstveno fantastične književnosti : pilotno istraživanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 1-3(2014), str. 141-145. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/116/111 [citirano: 2021-08-27].

Lasić-Lazić, J.; Špiranec, S.; Ivanjko, T. Tag-resource-user : a review of approaches in studying folksonomies. // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 3. 2014. Str. 683-692. [citirano: 2021-08-27]. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/703325

Leščić, J. Klasifikacija i predmetno označivanje : priručnik za stručne ispite. Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2007.

Mikačić, M. Teorijske osnove sustava za predmetno označivanje. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1996.

Purgarić-Kužić, B. Društveno označivanje i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 4(2011), str. 189-210. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/345 [citirano: 2021-08-27].

Purgarić-Kužić, B. Uloga žanra u bibliografskom univerzumu i novi nadzirani rječnik LCGFT. // Predmetna obrada : pogled unaprijed : zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 94-119.

Sekne, M. Predmetne odrednice u području književnosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 1-3(2014), str. 391-414. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/129/124 [citirano: 2021-08-27].

Solar, M. Rječnik književnoga nazivlja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2006.

Špiranec, S.: Ivanjko, T. Predmetni jezici s korisničkim jamstvom : što možemo naučiti od folksonomija? // Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske strukture 15. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 57-72.

Špiranec, S.; Livaja, B. Korisničke oznake i predmetne odrednice : istraživanje funkcionalnosti kao prilog unapređenju predmetnoga pristupa. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 1-3(2014), str. 51-68. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/112/107 [citirano: 2021-08-27].

Špiranec, S. Subjektivna paradigma sadržajnog označivanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 1-3(2014), str. 1-14. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/109/104 [citirano: 2021-08-27].

Štrbac, D.; Vujić, M. Pravilnik za predmetni katalog. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 2004.

Tica, M. Označivanje vrsta romana. // Predmetna obradba : ishodišta i smjernice : zbornik radova / uredile Jadranka Lasić - Lazić, Jelica Leščić, Jasna Petric. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1998. Str. 233-239.

Univerzalna decimalna klasifikacija. / uredila Lidija Jurić Vukadin. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2013.

Vitori, V. Predmetno označivanje književnih tekstova – povijesnih romana. // Predmetna obrada : pogled unaprijed : zbornik radova / uredile Branka Purgarić-Kužić i Sonja Špiranec. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 149-163.


IZVORI

Katalog Knjižnica grada Zagreba. http://www.katalog.kgz.hr/pagesMisc/Katalog.aspx
Library of Congress Online Catalog. https://catalog.loc.gov/
LibraryThing. https://www.librarything.com/home#
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. http://katalog.nsk.hr/F?RN=299732128