Provođenje C-Change projekta u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik Podizanje razine svijesti građana o klimatskim promjenama kroz aktivnosti sektora umjetnosti i kulture

Main Article Content

Ana Šimić

Sažetak

Cilj: Cilj je rada kroz aktivnosti Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik u provođenju međunarodnog „C-Change“ projekta prikazati mogućnosti knjižnica u djelovanju na podizanje razine svijesti građana o klimatskim promjenama.


Pristup/metodologija/dizajn: U radu je opisan „C-Change“ projekt temeljen na širenju dobre prakse grada Manchestera u kojem je Šibenik jedan od šest europskih gradova partnera, kao i aktivnosti i programi predstavnika kulture i umjetnosti tijekom njegovog provođenja, s naglaskom na djelovanje Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik.


Rezultati: Interes javnosti za programe koje je Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik organizirala u sklopu provođenja „C-Change“ projekta pokazatelj je važnosti uloge knjižnica u informiranju, educiranju i usvajanju pozitivnih obrazaca ponašanja u svakodnevnome životu ne samo njezinih korisnika nego i društva u cjelini.


Praktična primjena: U radu su izneseni primjeri dobre prakse Gradske knjižnice


„Juraj Šižgorić“ Šibenik i grada Šibenika u borbi s klimatskim promjenama, primjeri povezivanja predstavnika sektora kulture i umjetnosti u zajedničkim nastojanjima za poticanjem pozitivnih promjena te širenje primjera dobre prakse i povezivanje europskih gradova kroz program URBACT s ciljem jačanja svjesnosti o važnosti zaštite okoliša i konkretnim mjerama za njegovo očuvanje u urbanim sredinama zemalja članica Europske unije.


Društveni značaj: Održavanje programa i planiranih aktivnosti kojima je naglasak na klimatskim promjenama te izvršavanje projektnih obaveza partnera, pa i u vrijeme pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i unatoč njoj, „C-Change“ projekt ispunio je svoj primarni cilj da umjetnost i kultura budu nositelji klimatskih promjena u gradovima. U Šibeniku je u tim nastojanjima knjižnica imala važnu ulogu.


Originalnost/vrijednost: Partnerstvo Grada Šibenika, kao jedinice lokalne samouprave, u „C-Change“ projektu i uloga šibenske knjižnice u njegovome provođenju mogu poslužiti kao pomoć i pokazatelj kako knjižnice mogu iskoristiti položaj u svojoj lokalnoj sredini i uključiti se u borbu s klimatskim promjenama.

Ključne riječi

„C-Change“ projekt, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik, klimatske promjene, kultura i umjetnost, transferne mreže

Article Details

Citiranje
Šimić, A. Provođenje C-Change projekta u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 469-494. doi:10.30754/vbh.64.2.910
Rubrika
Članci