Kvalitet obrazovanja kao preduslov za informacijsko i medijsko opismenjavanje zumera u Crnoj Gori

Main Article Content

Nataša Ružić

Sažetak

Cilj. U ovom radu analiziraćemo staro-nove probleme u obrazovnom sistemu koji onemogućavaju medijsko opismenjavanje zumera. Ova tema je aktuelna od 2008. godine, ali i pored brojnih kampanja rezultati nisu vidljivi. Ovakav zaključak se može izvesti na osnovu tradicionalno loših rezultata na PISA testiranju i upravo iz navedenih razloga fokusiraćemo se na nove strategije i izmjene zakonodavnog okvira i unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja u poslednjih pet godina.


Pristup/metodologija/dizajn. U pomenute svrhe koristićemo deskriptivnu metodu, tačnije proučićemo zakonodavstvo u pogledu obrazovnog sistema i usvojene strategije, kao i kvalitativnu metodu, odnosno polustrukturirane intervjue sa ekspertima koji su uključeni u proces medijskog opismenjavanja različitih ciljnih grupa od 2008. godine. Najkompetentniji sagovornici na ovu temu su profesorica Božena Jelušić koja je članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Duško Vuković koji je osmislio prvi nastavni materijal za predavače u srednjim školama.


Rezultati. Na osnovu navedenih metoda dolazimo do zaključka da dosadašnje reforme u obrazovnom sistemu nijesu donijele suštinske promjene. Puko usvajanje i izmjene zakonodavstva na papiru ne mogu rezultirati povećanjem kvaliteta obrazovanja u praksi.


Ograničenja. U Crnoj Gori mali broj sagovornika spreman je iskreno i otvoreno da razgovara na ovu temu i iznese svoj stav ukazujući na slabosti u obrazovnom sistemu.


Društveni značaj. Ova tema je od društvenog značaja jer kvalitet obrazovanja utiče na napredak cjelokupnog društva u svim životnim sferama.


Originalnost/vrijednost. Imajući u vidu brojne kampanje koje su sprovedene od strane međunarodnih organizacija i nevladinog sektora, kao i na treninge, seminare i radionice, ova tema će i dalje biti aktuelna u crnogorskom društvu. Od 2016. godine javnost je imala priliku da se edukuje ili da se upozna sa rezultatima kvantitativnih istraživanja, odnosno kroz ankete je utvrđen nizak stepen medijske pismenosti crno- gorskog društva. Istraživanja su pokazala da su građani podložni različitim vrstama informacijskih poremećaja o temama od javnog interesa. Međutim, i dalje je objavljen mali broj naučnih radova iz ove oblasti koji su posvećeni medijskom opismenjavanju crnogorskog društva.

Ključne riječi

Crna Gora, građanska participacija, obrazovni sistem, zumeri

Article Details

Citiranje
Ružić, N. Kvalitet obrazovanja kao preduslov za informacijsko i medijsko opismenjavanje zumera u Crnoj Gori. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske , 185-200. doi:10.30754/vbh.65.2.962
Rubrika
Članci