VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, FRANCIS,  IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts  i  Library and Information Science Abstracts (LISA). 

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazio je polugodišnje (godišnje 2 broja), a od 2022. izlazit će tri puta godišnje. Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za broj 1/2022 primaju se do 1. ožujka, za broj 2/2022. do 1. travnja (tematski broj), a za broj 3/2022. primaju se do 1. kolovoza 2022.

Narudžbe za pretplatu primaju se na e-mail adresu Hrvatskoga knjižničarskog društva: hkd@hkdrustvo.hr.

ISSN 0507-1925 (Tisak)

ISSN 1334-6938 (Online)

God. 65 (2022), br. 1

Objavljeno: 2022-05-27

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-X

Uvodna riječ

Tatjana Aparac-Jelušić

XI-XII

Odabiranje izvora informacija potrebnih u svakodnevnim životnim situacijama

Alica Kolarić, dr. sc., Ivanka Stričević, prof. dr. sc.

153-176

Korištenje akademskih društvenih mreža: primjer Sveučilišta u Zagrebu

Kristina Romić, Lovela Machala Poplašen, Goranka Mitrović

347-362

Novak Zorica

Andreja Toljan

471

Dušenka Balogh

Marijana Mišetić, Nevia Raos, Sanja Roić

473-475

Luca Matić

Andrea Katanović Babić

477-478

Svi brojevi

test