Objavljeno: 2018-10-15

Predmetno Kazalo

Kristina Feldvari

VII-X

Uvodna Riječ

Kornelija Petr Balog

XI-XIII

Adolescent information behaviour in everyday life decision making

Alica Kolarić, Colleen Cool, Dr., Ivanka Stričević, Dr.

83-125

Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek!

Ivančica Đukec Kero, Kristina Krpan, Aleksandra Pikić

151-172

Formalno obrazovanje knjižničara

Marija Erl Šafar, Tihana Lubina

219-239

Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži

Breza Šalamon-Cindori, Daniela Živković

241-269

Interoperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru

Karolina Holub, Ljiljana Jertec

489-508

Istraživački podaci i visokoškolske knjižnice

Irena Kranjec, Marijana Glavica, Alen Vodopijevec

611-626