Objavljeno: 2019-03-18

Predmetno kazalo i UDK oznake

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Kornelija Petr Balog

XI-XII

Digitalne kompetencije i treća životna dob

Srđan Lukačević, Dino Radmilović, Kornelija Petr Balog

123-153

Uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene produktivnosti

Ivana Čadovska, Goranka Mitrović

179-198

Knjižnica Dugave kao mjesto susreta različitih svjetova

Tihana Rašeta, Sanja Lautenbach-Huzjak

403-418

S knjižnicom do poslovnog uspjeha

Milka Šupraha-Perišić, Ana Ribarić

437-452