Objavljeno: 2021-12-30

Predmetno kazalo i UDK oznake

Kristina Feldvari

VII-XI

Uvodna riječ

Tatjana Aparac-Jelušić

XII-XIV

Čitanje u doba „korone“

Srđan Lukačević, Kornelija Petr Balog, Dino Radmilović

1-32

Normativna kontrola djela i izraza

Mihela Pauman Budanović, Maja Žumer

85-106

Obrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini

Lejla Hajdarpašić, Senada Dizdar, Džejla Khattab

165-189

Šezdeset pet godina Knjižnice Sesvete

Iva Klak Mršić, Ivan Babić, Keti Krpan, Jelena Pisačić

191-209

Katalogizacija razglednica prema ISBD-u

Damir Sablić, Ana Barbarić

325-359

Zelena knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Lana Zrnić, Elvira Gotal, Jasmina Sočo, Blaženka Klemar Bubić

425-442

Projekti društveno korisnog učenja

Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić

443-467

Josip Stipanov

Nela Marasović

513-514

Ilija Pejić

Vjeruška Štivić

515-516