Objavljeno: 2022-05-27

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-X

Uvodna riječ

Tatjana Aparac-Jelušić

XI-XII

Odabiranje izvora informacija potrebnih u svakodnevnim životnim situacijama

Alica Kolarić, dr. sc., Ivanka Stričević, prof. dr. sc.

153-176

Korištenje akademskih društvenih mreža: primjer Sveučilišta u Zagrebu

Kristina Romić, Lovela Machala Poplašen, Goranka Mitrović

347-362

Novak Zorica

Andreja Toljan

471

Dušenka Balogh

Marijana Mišetić, Nevia Raos, Sanja Roić

473-475

Luca Matić

Andrea Katanović Babić

477-478