• Novosti
  • / 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) – druga obavijest

19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) – druga obavijest

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – malo predvorje. 22.09.2023
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama te Komisija za narodne knjižnice

 

Suorganizatori: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet u Osijeku

Programski i organizacijski odbor: Sandra Domjan Radujković, Snježana Ercegovac,
Sanjica Faletar, Dunja Marija Gabriel, Jelena Lešaja, Anita Malkoč Bišćan,
Željka Miščin, Matija Panić, Jasenka Pleško, Maela Rakočević-Uvodić, Ljiljana Sabljak,
Dijana Sabolović-Krajina, Sara Semenski, Jasmina Sočo, Ksenija Švenda Radeljak, Ira
Tuzlančić; predsjednica Odbora: Vlasta Šolc

 

Kotizacija                                                             Članovi HKD-a                 Ostali
Rana kotizacija (uplata do 4. rujna 2023.)              15 EUR                       20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 4. rujna 2023.)         20 EUR                      25 EUR

Rokovi:
20. svibnja 2023. rok za prijavu izlaganja dobre prakse i predaju sažetaka
4. rujna 2023. rok za slanje prezentacije i prijavu sudjelovanja uz ranu kotizaciju

Tema skupa: teškoća čitanja kod osoba s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću – ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakteriziraju hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pozornosti. Procjene o učestalosti različite su i kreću se od 2 do 7 % kod školske djece. Četiri do pet puta češće javlja se kod dječaka. U posljednje vrijeme dijagnosticira se i u odrasloj dobi.

Knjižnica kao centar lokalne zajednice i socijalno osjetljiva ustanova u kulturi ima misiju prednjačiti u procesu prihvaćanja i uključivanja svih skupina korisnika, odnosno senzibilizacije javnosti na osobitosti i potrebe ranjivih skupina. Stoga će okrugli stol nastojati okupiti zainteresirane strane koje se bave ili susreću s osobama s ADHD-om: psihologe, pedagoge, knjižničare, stručnjake iz odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnike raznih udruga te partnere u organizaciji okruglog stola.

Ciljevi skupa: informirati, educirati i zagovarati prava osoba koje imaju poremećaj pozornosti i deficit pažnje. Umrežavati stručnjake iz različitih područja za stvaranje novih mogućnosti njihova ravnopravnog života u zajednici, ali i podržati roditelje koji su potpora djeci s ADHD-om. Nužno je kontinuirano raditi na uklanjanju predrasuda o njima.

Program će se održati u dva dijela:
1. pozvana izlaganja priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka
– izv. prof. dr. sc. Daniela Cvitković: Karakteristike osoba s ADHD poremećajem
– izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović: Izazovi odgoja i obrazovanja djece s ADHD-om
– Marko Ferek: ADHD izvan okvira i Play Attention
– Ana Budimir, dipl. psihologinja: ADHD kod djece predškolske dobi
– Nina Kupusović Majica, prof. logopedije: Uloga logopeda u multidisciplinarnom pristupu tretiranja ADHD-a kod djece
– Oyeronke Adebayo: Including the Excluded: the Role of Librarians in Meeting the Information Needs of Persons with ADHD
2. prijavljena izlaganja dobre prakse

Prijava za sudjelovanje na skupu dostupna je putem online obrasca za prijavu.
Očekivani rezultati
Sudionici skupa primijenit će znanja i ideje dobivene na skupu u svoj svakodnevni rad. Senzibilizirat će zajednicu za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promovirati i zagovarati njihova prava i potrebe. Sudionici će dobiti uvid koliko je društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom. Stručnjaci će dati prijedloge za programe koji bi se provodili za osobe s poremećajem pozornosti u knjižnicama, osnovnim školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Povratak na novosti
»