Glavni odbor

Jasenka Pleško, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva

Silvija Perić, predsjednica Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva

Bernarda Ferderber, predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Marjana Leventić Šipčić, predsjednica Društva knjižničara Dubrovnik  

Ivan Kraljević, predsjednik Društvo bibliotekara Istra

Lidija Šajatović, predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije  

Milan Šarić, predsjednik Društva knjižničara Like

Tihonija Zovko, predsjednica Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

Matea Žilić, predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod

Romana Jadrijević, predsjednica Društva knjižničara u Splitu

Matea Bakmaz, predsjednica Društva knjižničara Zadar

Branka Tuđa Kanceljak , predsjednica Knjižničarskog društvo Krapinsko-zagorske županije

Hrvoje Džanko, predsjednik Društva knjižničara Međimurske županije 

Dejana Golenko, predsjednica Knjižničarskoga društvo Rijeka 

Gordana Bjelovarac, predsjednica Knjižničarskoga društva Sisačko-moslavačke županije  

Marina Šimić, predsjednica Knjižničarskoga društvo Šibenik    

Tina Bakšaj Hunjadi, predsjednica Knjižničarskoga društva Varaždinske županije

Dorja Mučnjak, predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva

»