Koja su izdanja Društva?

Koja su izdanja Društva?
Društvo se bavi izdavačkom djelatnošću literature s područja knjižničarstva obavljajući značajnu ulogu u stručnom informiranju i obrazovanju knjižničara u Hrvatskoj. Izdavačka aktivnost započela je izdavanjem nekolicine serijskih publikacija, od kojih se ističe stručni časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske (VBH) s tradicijom izlaženja dugom 40 godina. VBH izlazi 4 puta godišnje i donosi izvorne znanstvene i stručne članke, dokumente, izvještaje sa stručnih i znanstvenih skupova i prikaze publikacija iz knjižničarstva i drugih informacijskih znanosti.
Glasilo Novosti izlazi od 1994. godine i u 4 broja godišnje donosi posljednje informacije s područja knjižničarstva.
Početkom 70-tih Društvo je usmjerilo svoju izdavačku aktivnost na dva glavna niza – Izdanja HKD-a i Povremena izdanja (vidi popis).
Društvo također izdaje i zbornike radova sa svojih stalnih skupova.

»