Stručni odbor

Predsjednica: Silvija Perić

Stručna tajnica: Sara Semenski 

Članovi:

  1. Petra Pancirov, predsjednica Komisije za katalogizaciju
  2. Vera Vitori,  predsjednica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje
  3. Arijana Herceg Mićanović, predsjednica Komisije za čitanje
  4. Ida Gašpar, predsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež
  5. Anita Malkoč Bišćan, predsjednica Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
  6. Iva Grković, predsjednica Komisije za narodne knjižnice
  7. Klaudija Mandić, predsjednica Komisije za pokretne knjižnice
  8. Siniša Petković, predsjednik Radne grupe za manjinske knjižnice
  9. Renata Petrušić, predsjednica Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup
  10. Sanja Brbora, predsjednica Komisije za knjižničarsko nazivlje
  11. Iva Klak Mršić, predsjednica Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje
  12. Silvija Perić, predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja
  13. Ljiljana Poljak Bilić, predsjednica Komisije za teoriju i znanstveni rad
  14. Miroslav Katić, predsjednik Radne grupe za društvene medije
  15. Nataša Mesić Muharemi, predsjednica Komisije za osnovnoškolske knjižnice
  16. Iva Grisogono, predsjednica Komisije za srednjoškolske knjižnice
  17. Dragana Koljenik, predsjednica Komisije za informacijske tehnologije
  18. …. predsjednica Komisije za izgradnju i opremu knjižnica
  19. Janja Maras, predsjednica Komisije za javno zagovaranje
  20. Evgenia Arh, predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama
  21. Niko Cvjetković, predsjednik Komisije za upravljanje
  22. Jasmina Sočo, predsjednica Komisije za zaštitu knjižnične građe
  23. Blaženka Klemar Bubić, predsjednica Komisije za zelene knjižnice
  24. Matilda Justinić, predsjednica Radne grupe za normizaciju
  25. Arijana Pavelić, predsjednica Komisije za bolničke knjižnice
  26. Tatijana Petrić, predsjednica Komisije za državne informacije i službene publikacije
  27. Nada Bezić, predsjednica Komisije za glazbene knjižnice i zbirke 
  28.  …. predsjednica Komisije za medicinske knjižnice
  29. Indira Šamec Flaschar, predsjednica Komisije za muzejske i galerijske knjižnice
  30. Dejana Golenko, predsjednica Komisije za pravne i srodne knjižnice
  31. Branka Marijanović, predsjednica Komisije za tehničke knjižnice
  32. Jasminka Mihaljević, predsjednica Komisije za visokoškolske knjižnice
  33. Kristina Romić, predsjednica Komisije za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu
  34. Berislav Ćović, predsjednik Komisije za povijest knjige i knjižnica
  35. Marijana Špoljarić Kizivat, predsjednica Komisije za zavičajne zbirke
  36. Lobel Machala, predsjednik Radne grupe za audiovizualnu građu i multimediju
  37. Sonja Pigac, predsjednica Radne grupe za serijske publikacije
»