Organizacija

Predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva: Jasenka Pleško

Prva potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva: Branka Tuđa Kanceljak 

Druga potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva: Dejana Golenko

 

Glavni odbor:

Jasenka Pleško, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva

Silvija Perić, predsjednica Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva

Bernarda Ferderber, predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Marjana Leventić Šipčić, predsjednica Društva knjižničara Dubrovnik  

Ivan Kraljević, predsjednik Društvo bibliotekara Istra

Lidija Šajatović, predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije  

Milan Šarić, predsjednik Društva knjižničara Like

Tihonija Zovko, predsjednica Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

Matea Žilić, predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod

Romana Jadrijević, predsjednica Društva knjižničara u Splitu

Matea Bakmaz, predsjednica Društva knjižničara Zadar

Branka Tuđa Kanceljak , predsjednica Knjižničarskog društvo Krapinsko-zagorske županije

Hrvoje Džanko, predsjednik Društva knjižničara Međimurske županije 

Dejana Golenko, predsjednica Knjižničarskoga društvo Rijeka 

Gordana Bjelovarac, predsjednica Knjižničarskoga društva Sisačko-moslavačke županije  

Marina Šimić, predsjednica Knjižničarskoga društvo Šibenik    

Tina Bakšaj Hunjadi, predsjednica Knjižničarskoga društva Varaždinske županije

Dorja Mučnjak, predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva

 

Izvršni odbor: 

Jasenka Pleško, predsjednica HKD-a

Branka Tuđa Kanceljak, prva potpredsjednica HKD-a

Dejana Golenko, druga potpredsjedinica HKD-a

Silvija Perić, predsjednica Stručnog odbora HKD-a

Sara Semenski, stručna tajnica HKD-a

Maja Sever Pavić, blagajnica HKD-a

 

Nadzorni odbor:

Predsjednica: Aleksandra Cvitković

Članovi: Iva Grković, Astrid Grobenski-Grgurić, Sanja Kosić (zamjena), Irena Gotal (zamjena)

 

Stručni odbor:

Predsjednica: Silvija Perić

Zamjenica predsjednice Stručnog odbora: Tatijana Petrić

Stručna tajnica: Sara Semenski

Članovi: Petra Pancirov, Vera Vitori, Arijana Herceg Mićanović, Ida Gašpar, Anita Malkoč Bišćan, Iva Grković, Klaudija Mandić, Siniša Petković, Renata Petrušić, Sanja Brbora, Iva Klak Mršić, Silvija Perić, Ljiljana Poljak Bilić, Miroslav Katić, Nataša Mesić Muharemi, Iva Grisogono, Dragana Koljenik, Janja Maras, Evgenia Arh, Niko Cvjetković, Jasmina Sočo, Blaženka Klemar Bubić, Matilda Justinić, Arijana Pavelić,  Tatijana Petrić, Nada Bezić, Antonija Brodarec, Indira Šamec Flaschar, Dejana Golenko, Branka Marijanović, Jasminka Mihaljević, Kristina Romić, Berislav Ćović, Marijana Špoljarić Kizivat, Lobel Machala, Sonja Pigac

 

Etičko povjerenstvo:

Zamjenica predsjednice: Drahomira Cupar

Članovi: Dijana Machala (članica), Andreja Tominac (zamjena), Amelia Kovačević (zamjena)

 

Uredništva HKD-ovih izdanja:

Odbor za nakladničku djelatnost:

Uredništvo Vjesnika bibliotekara Hrvatske:

Glavna i odgovorna urednica:
Tatjana Aparac Jelušić aparact@gmail.com
Uredništvo:
Snježana Dimzov, Martina Dragija Ivanović, Krisitna Kalanj, Alica Kolarić, Kristina Krpan, Kornelija Petr Balog, Dora Rubinić

 

Uredništvo HKD Novosti

Glavna urednica:

Uredništvo:

 

Uredništvo Društvenih izdanja

 

Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Urednica: Merien Hadrović merien@gskos.hr

Uredništvo: Tanja Hercog, Filip Horvat, Ivana Turk

 

Uredništvo mrežnih stranica HKD-a

Glavna urednica:
Jasenka Pleško jasenka.plesko@kgz.hr

Uredništvo: Boris Badurina, Dragana Koljenik, Jasenka Pleško, Sara Semenski, Lea Bakić, Tito Kliska, Ana Šafran Modrić,
Ivana Turk, Vedran Bužančić

 

Društveni kanali HKD-a:

Urednik: Miroslav Katić miroslav@gkka.hr

Uredništvo: Iva Džambaski, Ivana Turk, Dina Mašina Delija, Marija Šimunović, Karolina Zlatar Radigović, Jelena Madunić,  Nikolina Štrbac

Facebook: Karolina Zlatar Radigović, Miroslav Katić
Instagram: Jelena Madunić, Miroslav Katić
LinkedIn: Nikolina Štrbac

 

Tajništvo:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik hkd@hkdrustvo.hr

Katarina Juričev-Martinčev, financijska referentica hkd@hkdrustvo.hr

Sara Semenski, stručna tajnica sara.semenski@kgz.hr

Maja Sever Pavić, blagajnica maja.sever.pavic@kgz.hr

 

Kontakt:

Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214
OIB: 81889785066
IBAN: HR3423600001101451830

HKD web site: http://www.hkdrustvo.hr
E-mail adresa: hkd@hkdrustvo.hr

»