Vizija i misija

Djelovanje Društva temelji se na dobrovoljnosti njegovih dužnosnika, suradnika i članova. Društvo je učlanjeno u međunarodne knjižničarske udruge.

U cilju razvoja i zaštite knjižničarske struke, Hrvatsko knjižničarsko društvo ima sljedeće djelatnosti:

 • promicati i unapređivati knjižničarsku struku i na odgovarajući način je predstavljati u javnosti,
 • izdavati stručne časopise i druge stručne publikacije te organizirati stručne skupove,
 • sudjelovati u predlaganju i donošenju zakonskih propisa koji se tiču knjižničarske struke,
 • zalagati se za profesionalni integritet knjižničnih djelatnika,
 • poticati osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica,
 • osiguravati slobodan protok informacija, kako bi se svim građanima omogućio i olakšao slobodan i jednak pristup građi i informacijama,
 • zastupati pravo korisnika knjižničnih usluga i službi na slobodan i jednak pristup građi i informacijama,
 • promicati opću pismenost,
 • širiti svijest o potrebi čuvanja kulturne baštine i sudjelovati u njezinoj zaštiti.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno. Članovi Društva su fizičke i pravne osobe. Članstvo u Društvu može biti redovno, počasno, pridruženo i potporno.

 • Redovni član Društva može postati knjižničarska udruga registrirana kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te pojedinac iz knjižničarske struke.
 • Pojedinac koji se učlanjuje u Društvo, ne može istovremeno biti učlanjen u udrugu koja je redovni član Društva.
 • Svi pojedinci učlanjeni u Društvo kao redovni članovi čine Klub knjižničara.
 • Počasni član Društva može postati pojedinac iz zemlje i inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti.
 • Pridruženi član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba izvan struke koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti razvoju knjižničarstva.
 • Potporni član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba iz zemlje i inozemstva koji moralno i materijalno podupire djelatnost Društva.

Počasni, pridruženi i potporni članovi imaju pravo sudjelovanja u radu Društva u skladu s odredbama Statuta, ali ne mogu biti birani u upravna tijela Društva .

»