Razvoj knjižničarske profesije

CSSU Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj: cssu.nsk.hr

Hrvatsko knjižničarsko društvo jedan je od osnivača Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara koji je osnovan 2002. godine. Projektni partneri, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko knjižničarsko društvo te Knjižnice grada Zagreba su na projektu kojeg je financirao Institut Otvoreno društvo pokrenule i osnovale nacionalni program stalnog stručnog usavršavanja knjižničara u Republici Hrvatskoj.

HKD u radu Centra za stalno stručno usavršavanje sudjeluje svojim predstavnicima u Programskom odboru.

 

Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost

https://www.nsk.hr/cuk/index.htm

“Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost” je jednogodišnji projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskog knjižničarskog društva. Projekt je odobren 2008. godine na natječaju “Reforma visokog školstva temeljem ishoda učenja” Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. U okviru projekta izrađena je prva Kompetencija matrica za programe usavršavanja knjižničara u Hrvatskoj.

»