Zagovaranje za status hrvatskih knjižnica

Pravo na knjižnicu: https://hkdrustvo.hr/pravo_na_knjiznicu/

Hrvatsko knjižničarsko društvo pokrenulo je kampanju “Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu” kako bi informacije o knjižnicama učinilo pristupačnijima te kako bi ukazalo na središnju ulogu knjižnica u obrazovanju i cjeloživotnom učenju.

Knjižničari i zagovaratelji knjižnica imaju ključnu ulogu u educiranju svojih zajednica o tome zašto su knjižnice i knjižničari suštinski važni u informacijskom društvu. Brojne knjižnice i knjižničarska društva, posebice krovne međunarodne udruge IFLA i EBLIDA, pokreću kampanje kako bi podsjetili na važnost i dobrobit rada knjižnica, zagovarali financiranje pojedine knjižnice ili pojedine knjižnične usluge te zagovarali prava svojih korisnika. Cilj zagovaranja je senzibilizirati užu i širu javnost za prepoznavanje uloge knjižnica u razvoju društva znanja, kao i razvijati partnerske odnose između knjižnica i drugih srodnih organizacija i institucija te donatora.

 

Dan hrvatskih knjižnica: https://virtualno.hkdrustvo.hr/dan-hrvatskih-knjiznica-2021/


Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je Dan hrvatskih knjižnica s ciljem bolje vidljivosti i prepoznatljivosti knjižnica i knjižničnih aktivnosti u javnosti, upoznavanja s mnogostrukim i važnim poslanjem i ulogom knjižnica u informiranju, obrazovanju i kulturi pojedinaca i zajednice u cjelini te razgradnje stereotipnih predodžbi o knjižnicama i knjižničarima.

37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, održana u Tuhelju 30. rujna 2010., donijela je odluku da se 11. studenoga, na dan kada je 1960. godine Sabor NRH donio ukaz o proglašenju prvog Zakona o bibliotekama, obilježava kao Dan hrvatskih knjižnica. Donošenje toga Zakona označilo je svojevrstan novi početak i za hrvatsko knjižničarstvo, jer su postavljeni pravni temelji za planiraniji i sustavniji rad i razvoj svih vrsta hrvatskih knjižnica i svih ključnih odrednica hrvatskoga knjižničarstva.

Dan hrvatskih knjižnica prvi je puta obilježen 2010. godine na Interliberu, kada je predstavljena i kampanja Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu.

 

Hrvatsko knjižničarsko nazivlje: https://biblion.ffzg.unizg.hr/

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatsko knjižničarsko društvo suradnici su na znanstvenom projektu BIBLION Hrvatska zaklada za znanost, koji se proveo u sklopu projekta Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA-09-2017. Projekt BIBLION usustavio je knjižničarsko nazivlje i obradio oko 1500 temeljnih naziva. Suradnici na projektu su zajedno sa suradnicima terminolozima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje obradili pojmove iz različitih područja knjižničarstva. Temeljni je cilj projekta izgradnja sustava hrvatskoga knjižničarskog nazivlja, što je u konačnici rezultiralo e-rječnikom knjižničarskoga nazivlja, odnosno zbirkom knjižničarskog nazivlja unutar šire Strunine terminološke baze.

Time se pridonijelo boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšava se nastavni proces, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približava zainteresiranoj javnosti. Uvelike se olakšao posao uredništva stručnog časopisa i stručnih izdanja koja, pri procjenjivanju o objavi pojedinog teksta, vode računa i o korištenju odgovarajućeg stručnog nazivlja. Knjižničarska je struka jedna od najizloženijih novoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i zato je stalno prisiljena usvajati novo nazivlje, a često ga i odgovarajuće prilagoditi domaćim prilikama i uvjetima. Zato je ovaj projekt bio prilika da se postojeće nazivlje osuvremeni i stvori novo u konzultaciji s jezikoslovcima uzimajući u obzir dosadašnje terminološke aktivnosti.

Članovi ovoga projektnog tima imaju različite kompetencije koje će moći pridonijeti ostvarivanju cjelovitog projekta. Voditeljica Projekta je izv. prof. dr. sc. Daniela Živković, a suradnice su dr. sc. Sanja Brbora, Rajka Gjurković Govorčin dipl. bibl., prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, mr. sc. Jelica Leščić, dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko.

»