• Novosti
  • / Poziv za novi broj Kalibra – časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije

Poziv za novi broj Kalibra – časopisa Društva knjižničara Karlovačke županije

Kalibar je časopis Društva knjižničara Karlovačke županije zamišljen kao interno glasilo, namijenjeno knjižničarima, članovima Društva, za promicanje i unapređenje stručnog rada u njihovim knjižnicama. Sastoji se od dva dijela, stručnog i obavijesnog, a od 2018. objavljuje se u e-izdanju.

Od prošle je godine Kalibar postao recenzirani časopis i svi znanstveni i stručni radovi prolaze kroz postupak dvostruke anonimne recenzije.

Tema novog broja Kalibra su „Programi za posebne skupine korisnika“.
U pružanju svojih usluga i osmišljavanju programa knjižnice se zalažu za ravnopravnost svih korisnika, jednakost prava na slobodan pristup informacijama, osobni i kulturni razvoj te toleranciju i poštivanje različitosti svakog čovjeka.

Među posebne skupine korisnika pripadaju osobe s invaliditetom, bolesnici u bolnicama, zatvorenici, umirovljenici, beskućnici, nacionalne manjine, LGBTIQ i ostale skupine koje su ponekad manje vidljive i manje se, nepravedno, uzimaju u obzir kod organiziranja usluga i događanja u knjižnicama.
„Inkluzija sama po sebi ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi već uvažavanje različitosti svakog pojedinca“* čime se razvija poštovanje, ugodno okruženje, obogaćuju vlastita iskustva te razvitak ljudskosti.
Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise te zadržava pravo selekcije tekstova, kraćenja i izmjene naslova, a s autorom će se konzultirati u slučaju potrebe za znatnijim preoblikovanjem teksta. Tekstove slati na kalibar.urednistvo@gmail.com, a rok za predaju radova je 12. travnja 2024.

Upute za pisanje radova i za navođenje literature mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:
Upute za autore https://cutt.ly/uputezaautorekalibar
Upute za navođenje literature https://cutt.ly/navodenjeliterature
Uredništvo Kalibra

*Bagarić Željka. Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskoga sustava u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2014. Str. 5-118

Povratak na novosti
»