Kako postati član HKD-a

Članstvo u Hrvatskom knjižničarskom društvu je dobrovoljno.
Članovi HKD-a mogu biti fizičke i pravne osobe, a samo članstvo u Društvu može biti redovno, počasno, pridruženo i potporno.
Redovni članovi HKD-a su regionalne knjižničarske udruga registrirane kao pravne osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te pojedinci iz knjižničarske struke.
Pojedinci mogu postati članovima pojedinih regionalnih udruga, a time posredno i članovi HKD-a.
Pojedinac koji se učlanjuje u HKD ne može istovremeno biti učlanjen u udrugu koja je redovni član Društva.
Svi pojedinci učlanjeni u Društvo kao redovni članovi čine Klub knjižničara.
Dakle, fizičke osobe se mogu na dva načina redovno učlaniti u HKD, putem regionalnih knjižničarskih udruga ili izravno, tako da čine Klub knjižničara.
Počasni član Društva može postati pojedinac iz zemlje i inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti.
Pridruženi član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba izvan struke koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti razvoju knjižničarstva.
Potporni član Društva može postati pojedinac ili pravna osoba iz zemlje i inozemstva koji moralno i materijalno podupire djelatnost Društva.

Za primanje u članstvo pojedinci trebaju podnijeti pisani zahtjev, a pravne osobe zahtjevu prilažu i ovjereni statut.
Pisani zahtjev za primanje u redovno članstvo pojedinci i udruge podnose Izvršnom odboru.
Pisani zahtjev s obrazloženjem za primanje u počasno članstvo pojedinaca iz zemlje i inozemstva podnose članovi Društva Izvršnom odboru.
Pisani zahtjev s obrazloženjem za primanje u pridruženo članstvo pojedinaca ili pravnih osoba izvan struke podnosi Stručni odbor Izvršnom odboru.
Pisani zahtjev s obrazloženjem za primanje u potporno članstvo pojedinci ili pravne osobe iz zemlje i inozemstva podnose Izvršnom odboru.
Na prijedlog Izvršnog odbora, odluku o primanju u članstvo donosi Glavni odbor. Nakon podnošenja prijedloga Izvršnog odbora, odluka o primanju u članstvo donosi se na prvoj idućoj sjednici Glavnog odbora. Odluku s obrazloženjem potrebno je dostaviti podnosiocima zahtjeva najkasnije šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju odbijanja zahtjeva postoji mogućnost podnošenja žalbe Skupštini.
Društvo vodi registar svojih članova u obliku mrežno dostupne baze podataka.

Opširnije o pitanjima pitanja koja se tiču prava i obveza članova, vrsta članstva, uvjeta učlanjenja, te prestanka članstva možete pronaći u Pravilniku o članstvu Hrvatskoga knjižničarskog društva.

»