• Novosti
  • / 3. Okrugli stol Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja: Igraj svoju igru – čitaj! – prva obavijest

3. Okrugli stol Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja: Igraj svoju igru – čitaj! – prva obavijest

Datum: 10. svibnja 2024.

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska

Organizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za čitanje i Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska

Suorganizator: Sekcija za narodne knjižnice

Razvijena kultura čitanja podrazumijeva visoku razinu (čitalačke) pismenosti, a visoka razina pismenosti nužan je preduvjet svakog napretka – ekonomskog, socijalnog, kulturnog i osobnog. Stupanj razvijenosti nekoga društva u izravnoj je vezi s razvijenošću kulture čitanja upravo zbog njezinih dugoročnih i dalekosežnih implikacija na sve segmente društva.

Sagledavanjem kulture čitanja u širem kontekstu nastoji se potaknuti knjižničar(k)e, osnivače knjižnica i donositelje odluka na promišljanje aktivnosti poticanja čitanja  s novog motrišta te na ulaganje dodatnih intelektualnih i materijalnih resursa u inovativne kulturne programe u malim sredinama, ostvarene u suradnji s lokalnom zajednicom, što bi u konačnici moglo doprinijeti njihovu kulturnom, društvenom i ekonomskom razvitku i, ako se dosljedno provede, dovesti do promjene paradigme na nacionalnoj razini.

3. okrugli stol o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja pod motom „Igraj svoju igru – čitaj!“ ove je godine posvećen čitanju i kretanju. U fokusu će biti dobrobiti čitanja za emocionalno, mentalno, ali i fizičko zdravlje, pogotovo djece i mladih. Budući da djeca, mladi i odrasli nažalost premalo čitaju, ali se i premalo kreću, na ovom će Okruglom stolu stručnjaci za pojedina područja knjižničare upoznati s teorijskim pretpostavkama, ali i sa praktičnim primjerima povezivanja kretanja, učenja, opuštanja i čitanja uz pomoć različitih metoda, te s programima poput turističkih odnosno biciklističkih ruta koje objedinjuju čitanje, kretanje i kulturnu baštinu, mogućnostima koje pružaju audioknjige (moguće ih je slušati primjerice prilikom šetnje u prirodi te na taj način spojiti dobrobiti čitanja i boravka u prirodi) i slično. Sudionike Okrugloga stola očekuju birana pozvana predavanja i radionice te izlaganja primjera dobre prakse posvećena dobrobitima čitanja i originalnim metodama njegova poticanja.

Rokovi za prijavu sudjelovanja bit će objavljeni u 2. pozivu.

Povratak na novosti
»