• Novosti
  • / 20. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Inkluzivne i pristupačne knjižnice – prva obavijest

20. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Inkluzivne i pristupačne knjižnice – prva obavijest

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, malo predvorje, 27. rujna 2024.

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, Komisija za čitanje, Komisija za slobodan pristup informacijama

Suorganizatori: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet u Osijeku i Knjižnice grada Zagreba

Opis programa

Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s  posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva započela je rad 2001. godine, najprije kao Radna grupa za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama. U više od dvadeset godina rada, članovi Komisije otvorili su brojne teme o knjižničnim službama i uslugama za ranjive i marginalizirane skupine kao što su slijepe i slabovidne, gluhe i nagluhe osobe, osobe s fizičkim i mentalnim poteškoćama, bolnički pacijenti, osobe u domovima umirovljenika, starije slabo pokretne osobe vezane uz kuću, osobe u penalnim ustanovama, osobe s teškoćama čitanja standardnog tiska, osobe s teškoćama čitanja u kontekstu multikulturalnosti i sl. Organizirali su devetnaest okruglih stolova posvećenih knjižničnim uslugama za navedene skupine knjižničnih korisnika, proveli niz istraživanja, pokrenuli i još uvijek provode Nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“. Svojim radom knjižničarske stručnjake i javnost kontinuirano educiraju i senzibiliziraju ih na potrebe najosjetljivijih pojedinaca i skupina u društvu.

Stoga bi se na jubilarnom 20. okruglom stolu zaokružio rad Komisije i zabilježio napredak u više od dvaju desetljeća njezina djelovanja s ciljem promicanja prava i interesa ranjivih i marginaliziranih skupina. Pozvani će biti domaći i inozemni znanstvenici i stručnjaci koji se bave inkluzijom i pristupačnošću u kontekstu knjižničarstva i kulture, a u primjerima dobre prakse predstavit će se niz uspješnih knjižničnih praksi kojima je cilj inkluzija ranjivih skupina te osiguravanje pristupačnosti knjižničnih usluga svima. Priredit će se i izložba o više od dvaju desetljeća rada Komisije.

Knjižnica, prema svojim temeljnim dokumentima, ima zadaću kulturne intervencije u svojoj zajednici te može biti mjesto pozitivnih promjena za društveno isključene i one kojima prijeti isključenost. Ona prirodno teži radu s ranjivim skupinama želeći im omogućiti pristup svim svojim sadržajima, u svrhu poticanja njihove društvene i kulturne uključenosti u društvo. Cilj 20. okruglog stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama upravo je potaknuti takve pozitivne promjene inkluzivnim knjižničarskim praksama.

Metode (provedbe)

Program će se sastojati od:

  1. pozvanih izlaganja znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja koji se bave temom
  2. panel-rasprave stručnjaka i publike
  3. izlaganja primjera dobre prakse
  4. izlaganja e-postera.

Uz 20. okrugli stol bit će priređen i objavljen e-zbornik s člancima koje će predavači moći napisati na temelju svojih izlaganja. Rok za predaju članaka bit će 30. rujna 2024.

Kotizacija:
Članovi HKD-a    Ostali
Rana kotizacija (uplata do 9. rujna 2024.)       15 EUR         20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 9. rujna 2024.)  20 EUR         25 EUR

Rokovi

21. travnja 2024. rok za slanje sažetaka za sve predavače (pozvane, primjere dobre prakse i e-postere)

12. svibnja 2024. povratna obavijest prijavljenima

1. rujna 2024. rok za slanje prezentacije ili e-postera

9. rujna 2024. rok za prijavu sudjelovanja uz ranu kotizaciju

30. rujna 2024. rok za predaju članka za objavu u e-zborniku

Povratak na novosti
»