Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama

Uvod

Povijest
Komisija je osnovana 23. lipnja 1997.g. s ciljem implementacije Međunarodnog standarda za knjižničnu statistiku ISO 2789 u hrvatskim knjižnicama i mogućnosti uključivanja statističkih podataka u LIBECON bazu podataka.

Suradnja
Komisija surađuje sa Državnim zavodom za statistiku na izradi programa statističkih aktivnosti za područje statistike obrazovanja, kulture, istraživanja i razvoja, a prema međunarodnim standardima.
Uspostavljena je suradnja sa Tehničkim odborom 46 za Hrvatsku, pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo i to na normama i propisima za područje knjižničarstva, te prihvaćanja norme ISO 2789 za knjižničnu statistiku. Hrvatski zavod za norme usvojio je međunarodne norme: HRN ISO 2789 (2007, 2014) za područje knjižničarstva. Komisija također surađuje na Projektu uspostave sustava za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu i prikaz statističkih podataka.

Na međunarodnom planu uspostavljena je suradnja sa IFLA-inom komisijom za statistiku, IFLA-ina Komisija za statistiku bavi se problemima različitih stručnih standarda, koji se tiču prikupljanja statističkih podataka za knjižnice i mjerenja pokazatelja djelotvornosti. Knjižnicama u Hrvatskoj tek predstoji sustavno i koordinirano prikupljanje knjižnične statistike i mjerenje učinkovitosti, što će zahtijevati aktivniju nacionalnu i međunarodnu suradnju.

Članovi

Evgenia Arh, predsjednica
Matična ustanova: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Adresa: Braće Branchetta 20/1, HR-51000 RIJEKA

Goranka Mitrović, zamjenica predsjednice
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, HR-10000 ZAGREB

Neda Adamović, redovna članica
Matična ustanova: Narodna knjižnica „Petar Preradović“
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 11, HR-43000 Bjelovar

doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović, redovna članica
Matična ustanova: Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
Adresa: Ul. dr. F. Tuđmana 24i, HR-23000 ZADAR

Ivančica Đukec Kero, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Adresa: Starčevićev trg 6, HR-10000 ZAGREB

Matilda Justinić, redovna članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, HR-10000 ZAGREB

Kristina Krpan, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Adresa: Starčevićev trg 6, HR-10000 ZAGREB

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, redovna članica
Matična ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Stossmayera u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti
Adresa: Jaegerova 9, HR-31000 OSIJEK

dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, redovna članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4, HR-10000 ZAGREB

Ljiljana Poljak Bilić, redovna članica
Matična ustanova: Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti
Adresa: Ul. dr. F. Tuđmana 24i, HR-23000 ZADAR

 

»