Sekcija za upravljanje i tehnologiju

Uvod

U ovoj Sekciji djeluje šest komisija i dvije radne grupe. Komisije su: Komisija za informacijske tehnologije, Komisija za izgradnju i opremu knjižnica, Komisija za javno zagovaranje, Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama, Komisija za upravljanje i Komisija za zaštitu knjižnične građe.

Najstarija od navedenih komisija je Komisija za informacijske tehnologije koja se je u početku, što se vidi iz prvog izvještaja o radu ove Komisije za razdoblje 1982./83., zvala Komisija za automatizaciju i mehanizaciju, a zatim Komisija za automatizaciju.

Godine 1982. osnovana je Komisija za izgradnju i opremanje knjižnica. Doduše već se 1980. godine na plenumu našeg Društva govorilo o tzv. bibliotečnom servisu za nacionalnu i suvremenu proizvodnju bibliotečne opreme.

Godine 1997. osnovane su Komisija za statistiku i Komisija za zaštitu građe.

Komisija za javno zagovaranje je osnovana na 38. skupštini HKD-a u Osijeku 2012. godine.

Radne grupe su: Radna grupa za normizaciju i Radna grupa za Zelene knjižnice. Od 2001. godine u okviru Sekcije djeluje i Radna grupa za normizaciju, a od 39. Skupštine HKD-a, održane u Splitu 2014. godine, djeluje i Radna grupa za Zelene knjižnice.

Članovi

Dragana Koljenik, predsjednica Komisije za informacijske tehnologije
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske Bratske Zajednice 4, 10000 Zagreb

Janja Maras, predsjednica Komisije za javno zagovaranje
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Adresa: Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb

Evgenia Arh, predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama
Matična ustanova: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Adresa: Braće Branchetta 20/1, 51000 Rijeka
Telefon: 051/651-199

Niko Cvjetković, predsjednik Komisije za upravljanje
Matična ustanova: Gradska knjižnica Rijeka
Adresa: Viktora Cara Emina 1, 51000 Rijeka

Jasmina Sočo, predsjednica Komisije za zaštitu knjižnične građe i predsjednica Sekcije za upravljanje i tehnologiju
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Matična ustanova: Filozofski fakultet – Knjižnica, Zagreb

Blaženka Klemar Bubić, predsjednica Komisije za zelene knjižnice
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Matilda Justinić, predsjednica Radne grupe za normizaciju
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske Bratske Zajednice 4, 10000 Zagreb

»