Prijave

Za sudjelovanje je potrebno prijaviti se putem poveznice.


* podmirena članarina regionalnom društvu za 2024.
** potrebno je dostaviti presliku studentske iskaznice ili potvrdu Fakulteta

Terminski rokovi:
Rok za dostavu sažetaka: najkasnije do 31. kolovoza 2024.
Obavijest o prihvaćenim radovima: najkasnije do 1. listopada 2024.

Radovi koji će biti prihvaćeni i održani mogu se pripremiti za objavu u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Autori se moraju pridržavati Smjernica za autore, a svi pristigli radovi prolaze recenzentski postupak.