Komisija za knjižničarsko nazivlje

Uvod

Imate li pitanja vezanih uz knjižničarsko nazivlje ili komentare na Rječnik hrvatskoga knjižničarskog nazivlja, pištite na: nazivljebiblion@gmail.com

O Komisiji za knjižničarsko nazivlje:

Dr. Eva Verona u svojem izvještaju o djelovanju Društva bibliotekara Hrvatske iza Drugog svjetskog rata objavljenom u VBH 1(1950)1-3 piše: “22. XII. 1949. godine bila je izabrana Komisija za izradbu hrvatske bibliotekarske terminologije (Eva Verona, dr. Dana Čučković, Marko Orešković). Komisija radi prezaposlenosti članova još nije započela sistematskim radom, ali izlaženje časopisa možemo smatrati početkom rada i na tom polju. U člancima će se malo po malo ustaljivati terminologija, koja će komisiji mnogo koristiti pri konačnom radu.” Predviđanja ove ugledne knjižničarke bila su točna, jer se rad članova na tom području vidljiv kroz izdanja Društva.
Ključan utjecaj na oblikovanje knjižničarskog nazivlja imalo je kasnijih godina sustavno prevođenje IFLA-inih standarda s engleskog na hrvatski. Ranih osamedesetih knjižničari se organizirano bave nazivljem u Radnoj grupi za terminologiju, a 1994. godine ona prerasta u Komisiju za knjižničarsko nazivlje.
Danas članovi komisije prate nagli razvoj suvremene knjižničarske terminologije pod utjecajem informacijsko-komunikacijske tehnologije, osuvremenjavajući postojeće nazivlje i stvarajući novo u konzultaciji s jezikoslovcima te prema potrebi stručnjacima iz ostalih struka.

dr. sc. Daniela Živković

– V. i: S. Brbora. “Komisija za knjižničarsko nazivlje”. U: 80 godina Hrvatskoga knjižničarskog društva : 1940.-2020. : spomenica / uredila Ana Barbarić u suradnji s Monikom Batur. Zagreb: HKD, 2020.

 


MISIJA: promicati knjižničarsko nazivlje u knjižničarskoj zajednici

VIZIJA: suvremeno, funkcionalno i jednoznačno knjižničarsko nazivlje

CILJ: pratiti ubrzani razvoj knjižničarskog nazivlja i osuvremenjavati ga novim

Članovi

Sanja Brbora, predsjednica
Matična ustanova: Sveučilišna knjižnica u Splitu
Regionalno društvo: Društvo knjižničara u Splitu

Daniela Živković, zamjenica predsjednice
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Božica Dragaš, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Rajka Gjurković-Govorčin, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Aleksandra Horvat, redovna članica
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Nebojša Lakić, redovni član
Regionalno društvo: Društvo knjižničara Slavonski Brod

Breza Šalamon-Cindori, redovna članica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Regionalno društvo: Zagrebačko knjižničarsko društvo

»