Komisija za osnovnoškolske knjižnice

Uvod

Komisija za osnovnoškolske knjižnice osnovana je 1997. godine, u sklopu Sekcije za školske knjižnice. Od 2002. do 2008. njeni su članovi djelovali u sastavu Komisije za školske knjižnice. Ponovnim osnivanjem Sekcije za školske knjižnice 2008. godine na 36. skupštini HKD-a, ova Komisija nastavlja djelovanje. Trenutno broji 11 članova.

Članovi

Nataša Mesić – Muharemi, predsjednica
Matična ustanova: Osnovna škola Darda
Adresa: Školska 9, p.p. 8, 31326 Darda

Adriana Turić Erceg, zamjenica predsjednice
Matična ustanova: OŠ Vrgorac
Adresa: Ul. Matice hrvatske 9, 21276, Vrgorac

Mirjana Čubaković, redovna članica
Matična ustanova: OŠ Budaševo Topolovac-Gušće
Adresa: Trg M. Šokčevića 1, 44202, Budaševo

Anja Kučan Buterin, redovna članica
Matična ustanova: Osnovna škola Gornja Vežica Rijeka
Adresa: Gornja Vežica 31, 51000, Rijeka

Zrinka Martinić, redovna članica
Matična ustanova: OŠ Brezovica
Adresa: Brezovička cesta 98a, 10527 Brezovica

Danica Pelko, redovna članica
Matična ustanova: OŠ Donja Stubica
Adresa: Toplička c. 27

Ana Saulačić, redovna članica
Matična ustanova: Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Tolstojeva 32, 21000 Split

Draženka Stančić, redovna članica
Matična ustanova: OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec
Adresa: Ul. akademika Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec

Alka Stropnik, redovna članica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Matična služba
Adresa: Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb

Gordana Šutej, redovna članica
Matična ustanova: OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa
Adresa: Bana J. Jelačića 8, 47250 Duga Resa

Evica Tihomirović, redovna članica
Matična ustanova: u mirovini

Pridruženi članovi:

Ines Krušelj-Vidas, pridružena članica
Matična ustanova: OŠ Matije Gupca Gornja Stubica
Adresa: Ulica M. Gupca 2, 49245 Gornja Stubica

Mirjana Milinović, pridružena članica
Matična ustanova: Osnovna škola Rovišće
Adresa: V. Nazora 1, 43212 Rovišće

»