Uredništvo

Odbor za nakladničku djelatnost:

Uredništvo Vjesnika bibliotekara Hrvatske:
Glavna i odgovorna urednica:
Tatjana Aparac Jelušić (aparact@gmail.com)

Uredništvo:

Glavna urednica:

Uredništvo:

Uredništvo Društvenih izdanja

Glavna urednica Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:
Merien Hadrović (merien@gskos.hr)

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva

Glavna urednica Niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Glavni urednik Niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva (u mirovanju)

Uredništvo mrežnih stranica HKD-a
Glavna urednica:


Uredništvo:

Urednik društvenih kanala HKD-a:

Miroslav Katić (miroslav@gkka.hr)