• Novosti
  • / 14. okrugli stol za školske knjižnice: Financiranje školskih knjižnica

14. okrugli stol za školske knjižnice: Financiranje školskih knjižnica

Mjesto održavanja: XVI. gimnazija, Križanićeva 4 a, Zagreb 04.10.2023

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice.

Suorganizatori: XVI. gimnazija i Tehnička škola Zagreb.

Programski i organizacijski odbor: Mirjana Čubaković, Iva Grisogono, Anja Kučan Buterin, Nataša Mesić Muharemi, Josip Strija, Alka Stropnik, Jadranka Tukša.

Opis programa:
Tema skupa, Financiranje školskih knjižnica aktualizirat će probleme vezanih uz financiranje školskih knjižnica. Mnoge školske knjižnice u odnosu na veličinu knjižnog fonda ne zadovoljavaju minimalne uvjete propisane Standardom za školske knjižnice i Državnim pedagoškim standardom. Ne postoji ujednačena praksa izdvajanja namjenskih sredstava za opremanje školskih knjižnica.
Bez adekvatno opremljene školske knjižnice, školski knjižničari, ne mogu u potpunosti ispuniti svoju odgovornu ulogu poticanja čitanja, informacijske pismenosti i podupirati cjelokupni odgojno-obrazovni proces.

Način rada:
– pozvana izlaganja stručnjaka
– primjeri dobre prakse.

Cilj skupa je ukazati na potrebu i važnost redovitog financiranja školskih knjižnica kako bi sve knjižnice ostvarile jednaku mogućnost kontinuirane nabave u skladu sa standardima te postale ishodišta za traženje informacija, suradnju, komunikaciju, čitanje, istraživačko učenje, korištenje multimedijskih i digitalnih zbirki i to za sve učenike i učitelje, odnosno korisnike školskih knjižnica.
Pomoći stručnim suradnicima knjižničarima u ostvarivanju osnovne zadaće školskog knjižničarstva – stvaranje aktivnih čitatelja i priprema učenika za cjeloživotno obrazovanje, pružiti uvid u niz zakonskih propisa vezanih uz knjižnice, knjižničare i korisnike te partnere nakladnike s posebnim naglaskom na pravo na slobodan pristup građi i informacijama, predstaviti primjere uspješnog djelovanja školske knjižnice u procesu poučavanja i poticanja čitanja, poučavanja etičnog korištenja građe primjereno dobi učenika. Ukazati na moguće probleme s kojima se školsko knjižničarstvo susreće u prilikom provođenja programa i aktivnosti za poticanje čitanja i ostvarivanju svoje zadaće – potpori nastavnom procesu kao i povezivanju s lokalnom zajednicom (knjižnice, arhivi, muzeji, udruge, društva…)

Metode
Stručna predavanja, rasprava i iskustva dobre prakse.

Očekivani rezultati
Osnaživanje knjižničara u nastojanjima iznalaženja različitih načina za nabavku sredstava namijenjenih obnovi fonda. Bolja potpora školskih knjižnica obrazovnom procesu to jest učenju, pružanjem kvalitetnih usluga (vođeno čitanje, timski rad) i zanimljive građe za poticanje čitanja.

Prijava za sudjelovanje na skupu 14. okrugli stol za školske knjižnice: Financiranje školskih knjižnica dostupna je putem online obrasca za prijavu.

Kotizacija                                                      Članovi HKD-a       Ostali
Rana kotizacija (uplata do 25. rujna 2023.)      15 EUR              20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 25. rujna 2023.) 20 EUR              25 EUR

Vremensko odvijanje programa
Program okruglog stola će trajati 6 sati, u vremenu od 10 do 16 sati.

Povratak na novosti
»