• Novosti
  • / 14. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem

14. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem

 

 

Mjesto i vrijeme održavanja: uživo u Studentskom domu Sveučilišta u Dubrovniku,
Dubrovnik, Hrvatska, 11. -14. 10.2023.

Cilj 14. savjetovanja je obuhvatiti alternativne izvore financiranja uključujući fondove Europske unije koji ispunjavaju ciljeve održivog razvoja te usmjeravaju razvoj knjižnica prema društveno uključivoj i digitalnoj knjižnici (ESIF 2021.-2027.) te cjeloživotnom obrazovanju (program Erasmus+). Uz primjenu alternativnih modela financiranja knjižnica te zelenu i digitalnu tranziciju pažnja je usmjerena na zaštitu okoliša te energetsku učinkovitost s ciljem implementiranja održivog razvoja u akcijske i strateške dokumente knjižnica.

 

 

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Suorganizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo
Dubrovačke knjižnice – Narodna knjižnica Grad
Knjižničarsko društvo Dubrovnik
Partneri: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Združenje splošnih knjižnic
Pokrovitelj: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Glavna tema Savjetovanja:

Narodne knjižnice – izvori financiranja za održivi razvoj

Podteme:
– uloga i vrijednost narodnih knjižnica
– status i financiranje narodnih knjižnica i knjižnica s dvojnom funkcijom
– modeli financiranja – osnovni i alternativni izvori financiranja za održivi razvoj (fondovi EU za razvoj knjižnica, organiziranje suvremenih knjižničnih usluga, moderniziranje i izgradnju novih prostora knjižnica)
– knjižnice – partneri održivog razvoja kroz zelenu i digitalnu tranziciju
– razvoj knjižnica prema društveno uključivoj i digitalnoj knjižnici
– ERASMUS+ programi – prilika za knjižnice

Vrsta izlaganja
– pozvano izlaganje (15 – 20 min.)
– prijavljeno izlaganje (10 – 15 min.)
– pecha kucha prezentacija (7 min.)
– promotivni film o knjižnici (do 5 min.)
– izlaganje na posteru
– okrugli stol (do 45 min.)
– radionica (do 45 min.)

Službeni jezik
• hrvatski

Prijava radova

Organizatori pozivaju knjižničare da prijave svoja izlaganja.
Molimo sve zainteresirane za izlaganje i/ili promotivni film na 14. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj da pošalju sažetke do 28.4.2023. isključivo putem obrasca na poveznici.
Napomena: Sažetak, naslov rada i ključne riječi potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Upute za prijavu sažetka izlaganja / sinopsisa filma:
1. autor(i)
2. naslov rada
3. a) sažetak izlaganja (od 250 do 400 riječi)
b) sinopsis filma (od 100 do 150 riječi)
4. ustanova
5. adresa
6. telefon
7. e-pošta

Sažeci radova / sinopsisa filmova bit će dvostruko recenzirani od strane članova Programskog odbora Savjetovanja, a obavijest o prihvaćenome izlaganju, radionici, okruglom stolu ili sinopsisu filma bit će dostavljena elektroničkim putem do 15. 5. 2023.
Pitanja vezana uz predaju sažetaka putem Google obrasca molimo šaljite na e-adresu: savjetovanje.organizacijskiodbor@nsk.hr

Upute za izradu prijavljenih i posterskih izlaganja, pecha kucha prezentacija, okruglog stola ili radionice poslat će se autorima nakon recenziranja i prihvaćanja sažetaka u drugoj polovici 5. mjeseca.

Upute za izradu pecha kucha prezentacije:

• PowerPoint prezentacija koja je ograničena na 20 slajdova
• trajanje slajdova ograničeno je na 20 sekundi
• izmjena svakog slajda odvija se automatski nakon isteka 20 sekundi
• ukupno trajanje prezentacije je 6 minuta i 40 sekundi
• pogodno za kreativnu, sažetu i brzu prezentaciju primjera dobre prakse

Upute za izradu promotivnog filma za sesiju Knjižničarski filmski festival:
• Format
o MP4 format
• Trajanje
o do 5 minuta
• Rok za dostavu filmova
o do 15. 9. 2023. e-poštom na adresu savjetovanje.organizacijskiodbor@nsk.hr putem servisa za prijenos velikih datoteka poput Jumbomaila ili WeTransfer

1. Tema promotivnog filma treba biti vezana uz knjižnicu, projekte ili događanja povezana s
knjižnicom. Može biti informativnog, edukativnog ili marketinškog karaktera.
2. Film treba sadržavati titlove (podnaslove) na engleskom jeziku.
3. Filmovi u obliku slideova u stilu PowerPoint prezentacije ne smatraju se prikladnim
oblikom filma.
4. Knjižnica koja pošalje film dužna je pridržavati se Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
te se u skladu s tim Savjetovanje ograđuje od moguće povrede istih.
5. Knjižnica koja pošalje film dužna je pridržavati se Zakona o digitalnoj pristupačnosti.
6. Programski odbor zadržava pravo u sesiji ne prikazati filmove koji sadržajem ne
odgovaraju sinopsisu ili/i formatom, duljinom i drugim kriterijma ne odgovaraju
navedenim uputama.
7. Bit će dodijeljena Nagrada publike za najbolji film.
8. Pitanja vezana uz sesiju Knjižničarski filmski festival molimo šaljite na e-adresu:
savjetovanje.programskiodbor@nsk.hr

Upute za izradu izlaganja na posteru:

• Preporučena dimenzija isprintanog postera: 70 x 100 cm
• Orijentacija postera: portret
• Postersko izlaganje treba sadržavati sljedeće elemente:
• Naslov rada
• Autor(i) i adresa institucije
• Cilj i svrha rada. Metodologija rada, rezultati i zaključak.

• Osim printanog postera potrebno je poslati poster i u PDF formatu te snimiti audio zapis s predstavljanjem postera u trajanju do 3 minute:
• audio zapis uz poster treba snimiti i poslati u MP3 formatu
• osim uživo, sudionici Savjetovanja će moći pregledati postere i online uz audio zapise putem QR koda
• QR kodove za postere priređuje i stavlja uz postere organizator Savjetovanja

• Napomena 1: Pitanja vezana uz sesiju posterskih izlaganja molimo šaljite na e-adresu: savjetovanje.organizacijskiodbor@nsk.hr
• Napomena 2: Bit će dodijeljena Nagrada za najbolji poster.

Obavijest o kotizaciji:
– prijava na Savjetovanje i uplata kotizacije putem obrasca bit će dostupna od 15. 5. 2023.
– vrste kotizacije:
• Rana kotizacija (uplata do 4. rujna 2023.) 70 EUR
• Puna kotizacija (uplata do 29. rujna 2023.) 90 EUR
• Jednodnevna kotizacije (uplata do 29. rujna 2023.) 25 EUR, ne uključuje svečanu večeru

Programski odbor
Lucija Bjelokosić, Milena Bon, Dunja Marija Gabriel (predsjednica), Iva Grković, Blaženka Klemar Bubić, Aleš Klemen, Dragana Koljenik, Marina Krpan Smiljanec, Urška Lobnikar Paunović, Janja Maras, Jasenka Pleško, Kristina Romić, Marica Šapro-Ficović.

Organizacijski odbor
Iva Adžaga Ašperger, Lucija Bjelokosić, Dunja Marija Gabriel, Dragana Koljenik, Amelia Kovačević, Sanja Lapiš, Maja Priselac, Kristina Romić (predsjednica), Marica Šapro-Ficović, Dobrila Zvonarek.

Sve informacije o Savjetovanju bit će dostupne na portalu http://sznk.nsk.hr/

Povratak na novosti
»