• Novosti
  • / Peti stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Upravljanje revizijom i otpisom – drugi poziv

Peti stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Upravljanje revizijom i otpisom – drugi poziv

Mjesto održavanja: 20. rujna 2024. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Malo predvorje

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Suorganizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Opis programa
Postupak revizije u knjižnicama je kompleksan i dugotrajan postupak koji iziskuje dobru organizacijsku i stručnu pripremu. Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022) i podzakonskom aktu, Pravilniku o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023) obveza je svake knjižnice provoditi redovitu reviziju i otpis knjižnične građe.
Revizija u knjižničarstvu označava sustavan pregled knjižničnog fonda radi utvrđivanja njegova stvarnog stanja i usporedbe jedinica s odgovarajućim zapisima u inventarnim knjigama i katalozima. Revizija knjižnične građe važan je činilac u oblikovanju knjižničnog fonda jer omogućava pravovremeno otpisivanje zastarjele i dotrajale građe i stvaranje prostora za novu i aktualnu knjižničnu građu. Provođenjem revizije u pojedinoj knjižnici detaljno se pregledava knjižnični fond te se utvrđuje njegovo stvarno stanje, njegova materijalna vrijednost i posljedice nastale uporabom knjižnične građe, a također je i dobar pokazatelj korištenja. Revizija cjelokupnog fonda preduvjet je i za provođenje financijskog usklađivanja knjižničnog fonda s računovodstvenim evidencijama.

Ciljevi
• pružiti pomoć u rješavanju stručnih problema s kojima se susreću knjižničari u postupku revizije i otpisa
• izmijeniti iskustva knjižničara u provedbi revizije i otpisa u različitim vrstama knjižnica
• uputiti na značaj provedbi revizije i otpisa

Program će se sastojati od:
Izlaganja temeljem istraživanja i primjera dobre prakse i rasprava, izlaganja na posteru

Programski odbor: Vesna Golubović, Sanja Kosić, Božica Dragaš, Maja Pranić, Tatijana Petrić,
Jasenka Pleško, Kristina Romić

Organizacijski odbor: Milena Bušić, Alisa Martek, Lucija Hodžajev, Sofija Konjević, Amelia
Kovačević, Dubravka Krleža, Jelena Šančić, Lana Šuster, Sara Semenski

Kotizacija:
Članovi HKD-a     Ostali
Rana kotizacija (uplata do 9. rujna 2024.)     15 EUR         20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 9. rujna 2024.) 20 EUR        25 EUR

Rokovi:
Rok za dostavu sažetaka: 31. srpnja 2024.
Obavijest o prihvaćenim radovima: 1. rujna 2024.
Sudjelovanje bez izlaganja: do 13. rujna 2024.

Prijava za sudjelovanje sa izlaganjem: poveznica
Prijava za sudjelovanje bez izlaganja: poveznica

Povratak na novosti
»