3. Okrugli stol Potencijali razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja: Igraj svoju igru – čitaj!

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska

Mjesto  održavanja: Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar Novska, 10. svibnja 2024.

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za čitanje

Gradska knjižnica i čitaonica Ante Jagar Novska

Suorganizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Sekcija za narodne knjižnice

Razvijena kultura čitanja podrazumijeva visoku razinu (čitalačke) pismenosti, a visoka razina pismenosti nužan je preduvjet svakog napretka – ekonomskog, socijalnog, kulturnog i osobnog. Stupanj razvijenosti nekoga društva u izravnoj je vezi s razvijenošću kulture čitanja upravo zbog njezinih dugoročnih i dalekosežnih implikacija na sve segmente društva.

Sagledavanjem kulture čitanja u širem kontekstu nastoji se potaknuti knjižničar(k)e, osnivače knjižnica i donositelje odluka na promišljanje aktivnosti poticanja čitanja  s novog motrišta te na ulaganje dodatnih intelektualnih i materijalnih resursa u inovativne kulturne programe u malim sredinama, ostvarene u suradnji s lokalnom zajednicom, što bi u konačnici moglo doprinijeti njihovu kulturnom, društvenom i ekonomskom razvitku i, ako se dosljedno provede, dovesti do promjene paradigme na nacionalnoj razini.

Komisija za čitanje poziva kolegice i kolege na 3. okrugli stolu o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja. Saznat ćemo što je sve potrebno da bi se u malim mjestima pokrenuo infrastrukturni europski projekt i izgradio multifunkcionalan kulturno-turistički centar.

U fokusu će biti dobrobiti čitanja za emocionalno, mentalno, ali i fizičko zdravlje, pogotovo djece i mladih. Budući da djeca, mladi i odrasli nažalost premalo čitaju, ali se i premalo kreću, knjižničare će se upoznati s teorijskim pretpostavkama, ali i sa praktičnim primjerima povezivanja kretanja, učenja, opuštanja i čitanja uz pomoć različitih metoda, te s programima koji objedinjuju čitanje, kretanje i kulturnu baštinu i mogućnostima koje pružaju audioknjige (moguće ih je slušati primjerice prilikom šetnje u prirodi te na taj način spojiti dobrobiti čitanja i kretanja).

Program obuhvaća pozvana predavanja, radionicu i izlaganja primjera dobre prakse.

Programsko-organizacijski odbor: Aleksandra Cvitković, Ivanka Ferenčić Martinčić, Ivana Freškura, Marija Gašparović, Katarina Grdić Dokmanić, Arijana Herceg Mićanović (predsjednica), Darija Jež, Ivana Končić, Anita Malkoč Bišćan, Margareta Matijević Kunst,  Jasenka Pleško, Maja Pranić, Marija Pranjić, Sara Semenski i Pamela Sever.

PROGRAM

9:00 – 9:30 Okupljanje sudionika

9:30 – 10:00 Uvodni dio (pozdravni govori)

PRVI DIO PROGRAMA: Predavanja

10:00 – 11:15

Darija Jež:  Knjižnica kao perpetuum mobile

dr. sc. Klemetina Batina: Razvojni baštinski projekti i lokalna zajednica: Izazovi i potencijali

Ljubica Letinić:  Čitaj slušajući — svijet knjiga koje dobro zvuče

11:15 – 11:30 Pauza

DRUGI DIO PROGRAMA: Radionica

11:30 – 13:30    Tomislav Dolušić: Stvoreni za kretanje (predavanje i radionica)

Napomena: Za praktični dio radionice poželjno je imati udobnu odjeću i obuću, prostirku za vježbanje i bočicu vode J

13:30 – 14:30 Ručak 

14:30 – 15:30  POSTERSKA SESIJA Pokreni se i čitaj! (petominutna izlaganja uz e-postere)

15:30 – 16:00  UMJESTO ZAKLJUČKA: Završna rasprava, osvrt na primjere dobre prakse i zatvaranje programa 

 

UNIVERZALNI PRIJAVNI OBRAZAC

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Da bi postersko izlaganje bilo prihvaćeno i uvršteno u program okrugloga stola, potrebno je dostaviti njegov sažetak. Sažetak izlaganja predaje se u okviru jedinstvenog prijavnog obrasca. Treba sadržavati imena autor(ic)a postera, njihove e-adrese, ime knjižnice/ustanove, naslov izlaganja, pet ključnih riječi i sažetak (do 3000 znakova s prazninama).

Svi se pristigli sažeci upućuju u postupak recenzije članicama programsko-organizacijskog odbora okrugloga stola.

Rok za prijavu sažetaka: 20. travnja 2024.

Rok za povratnu informaciju o tome je li sažetak prihvaćen:    25. travnja 2024.

Rok za dostavu e-postera: 6. svibnja 2024.

 

UPUTE ZA PRIPREMU I PREZENTACIJU PRIMJERA DOBRE PRAKSE:

Poželjna prezentacija treba biti efektna, kratka, dinamična, zanimljiva i inspirativna 😊

 

MOTO POSTERA:                Mala mjesta – velike ideje

TEMA POSTERA:                 Pokreni se i čitaj!

ZADATAK: E-posterom te efektnim i jezgrovitim nastupom uživo predstaviti primjere dobre prakse kojima se objedinjuju čitanje, kretanje i opuštanje. Primjerice, čitateljski wellness, čitanje u prirodi, književne turističke/biciklističke rute i slični načini prezentiranja lokalne kulturne i prirodne baštine.

 

TEHNIČKE PROPOZICIJE: E-poster treba biti 160×90, vodoravnog usmjerenja, u pdf obliku

 

ZADANI (OBVEZNI) ELEMENTI E-POSTERA:

  • Naziv postera/programa/projekta
  • Imena autor(ic)a
  • Ime ustanove/knjižnice
  • Logo projekta „Mala mjesta – velike ideje“
  • Logo HKD-a

Prilikom izrade postera obratiti pozornost na odnos i sklad boja, tekstualnog i slikovnog sadržaja te nastojati uz što manje elemenata pokazati i izreći što više.

Javnosti će nakon skupa biti dostupna digitalna programska knjižica koja će sadržavati informacije o predavačima i njihovim izlaganjima, audio i videozapise predavanja i radionica te sva posterska izlaganja uz dodatne materijale.

 

Kotizacija:          do 1 svibnja:           15,00 eura (za članove HKD-a)        20,00 eura (za nečlanove)

nakon 1. svibnja:     20,00 eura (za članove HKD-a)        25,00 eura (za nečlanove)

 

Partneri:  Grad Novska

Turistička zajednica Grada Novske

Radio postaja Novska

 

Okrugli stol održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija RH

»