Priznanje ‘Knjižnica godine’

Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je nagradu „Knjižnica godine“ u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama.

Za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ mogu se kandidirati knjižnice svih vrsta koje djeluju u Republici Hrvatskoj. Kandidate za dodjelu priznanja mogu predlagati sekcije, komisije i radne grupe Hrvatskoga knjižničarskog društva, regionalna knjižničarska društva, knjižničari i pripadnici zajednice u kojoj knjižnica djeluje. Knjižnice se mogu i same kandidirati.

Priznanje „Knjižnica godine“ dodjeljuje se najboljoj knjižnici čiju izvrsnost procjenjuje Povjerenstvo prema Kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja „Knjižnice godine“,u dodatku Pravilnika o dodjeli priznanja „Knjižnica godine“. Rad Povjerenstva reguliran je Poslovnikom o radu Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“.

Priznanje „Knjižnica godine“ dodijeljuje se od 2012. godine na Dan hrvatskih knjižnica 11. studenog.

»