Nagrada ‘Eva Verona’

Nagrada ‘Eva Verona‘ dodjeljuje se mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke.

Nagrada je nazvana imenom prof. dr. Eve Verone, istaknute hrvatske knjižničarke i znanstvenice, a dodjeljuje je Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora. Rad Odbora reguliran je Poslovnikom Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade ‘Eva Verona’. Skupština dodjeljuje istovremeno najviše pet nagrada.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi Hrvatskoga knjižničarskog društva, knjižnice, te članovi Ocjenjivačkog odbora. Hrvatsko knjižničarsko društvo je na svojoj 30. redovnoj skupštini održanoj u Primoštenu, 27. rujna, 1996. godine donijelo pročišćeni tekst Pravilnika za dodjelu nagrade ‘Eva Verona’.

Nagrada ‘Eva Verona’ prvi put dodijeljena je 1998. godine.

DOBITNICI:

»