Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva

 

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva. Skupštinu čine demokratski izabrani predstavnici svih redovnih članova Društva koji se biraju u skladu s ovim Statutom. Poslove iz svoje nadležnosti Skupština obavlja neposredno na sjednicama i posredno preko tijela Društva.

 

Skupština može biti izborna, redovna i izvanredna. Izborna se skupština održava svake dvije godine. Redovna skupština svake godine, a Izvanredna skupština po potrebi. Redovna i Izvanredna skupština, ukoliko nije i Izborna, mogu se održati i elektroničkim putem.

 

Izbornu i Redovnu skupštinu saziva Glavni odbor i o tome, najmanje mjesec dana prije datuma održavanja Skupštine, pismeno izvješćuje članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda i mjesto njenog održavanja. Sazivač je dužan najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine delegatima dostaviti sva izvješća i pisane prijedloge o kojima će se na Skupštini raspravljati.

47. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
45. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva 
37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva 
35. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
34. skupština HKD-a
33. skupština HKD-a

»